Denna professor ( W.R. Pitt ) från Kanada säger sig kunna verifiera statistiska samband
över tid (sedan 1960-talet) att när Big-Oil fallit ner till Fortune 500
nederkant har det gång på gång startats en konflikt/krig som hotar
stabiliteten i oljedistributionen, driver upp oljepriserna, oljeaktierna och
ger oljebranschen extrema vinster varefter de åter ligger i Fortune
500-toppen.  Du kanske inte har hunnit lyssna på henne. Jag lade ut den här
länken för någon månad sedan.

http://www.radio4all.net/proginfo.php?id=12025

Summary: Professor Teresa Turner breaks down the oil industry with an
anti-capitalist, revolutionary perspective, making connection betwee the
industries of oil and war.

http://www.radio4all.net/index.php?op=program-info&program_id=12025&nav=&

I perspektiv kan det vara rimligt att Big-Oil inför en tvingad omställning
(peak-oil, global warming, environmental pollution etc mm) försöker skaffa
sig extrema övervinster för att kontrollera de alternativa kommande
sektorerna. Alltså man lägger sig på resurserna, stopppar upp
distributionen, på samma sätt som skedde vid den förra stora "oljekrisen"
1973 för att driva upp priserna. 911 är betydelsefull i detta avseende. Det
behövs en svår hotande KRIS för att få folka att acceptera dagens
oljepriser.

Chomsky har klart redivisat sin syn att USA har inte invaderat Irak för att
ta oljan för egen del. USA har tillförsäkrat sina behov från framför allt
VästAfrika och den andinska regionen. USA har tagit kontrollen över
mellanösterns resurser av strategiska skäl. Ett Europa med ökat fredligt
samarbete med Ryssland och dess oerhörda resurser och dessutom med full
tillgång till Iraks olja som försäljs i annan valuta än dollar hotar USAs
hegemoni. USA/NATOs intervention på Balkan var en klar signal att Ryssland
skall isoleras/inringas och att fredliga/diplomatiska
relationer/förhandlingar mellan Europa och Ryssland inte tolereras.
USA vill hindra ekonomisk utveckling för sin presumptiva konkurrenter. (Inkl
Kina).

Fred, rättvisa och reell demokrati är hegemonens svåraste hot. Därför
införs/exporteras under gunpoint "imperial democracy" som bygger in, så att
säga institutionaliserar orättvisa, superexploatering, misär, dvs
spänningar, motsättningar mm, etc vilka i sin tur kräver en militarisering.
Detta är "The One World Order". Makten är mycket medveten i sitt skapandet
av ökade orättvisor och misär. Själv tycker jag det beskrevs bäst av Noam
Chomsky i en föreläsning om "the nuclear posture rewiew".
http://www.democracynow.org/article.pl?sid=03/04/07/0259216&mode=thread&tid=5
Här beskrivs att atomvapnen behövs som "an enabler", som ett verktyg vid
förhandlingar, som ett hot..  Nu underkastar ni er att vi tar ifrån er era
resurser, er demokrati, ert välstånd. Om ni inte accepterar kanske vi bombar
er..

I "StratCom´s" (pentagons högsta strategiska planeringsorgan) planering
talar man explicit om att globaliseringen kommer att medföra ökade klyftor
mellan "the have´s and the have not´s" och att detta kommer att medföra
"social unrest" på olika håll i världen. Det är därför nödvändigt med "total
spectrum dominance" och space-war-strukturen för att kunna slå ner
oppositionen av de svältande massorna i oroliga länder. Hela detta
vansinniga projekt håller på att haverera.  Vi lever mycket farligt "under
the eagle" av en desperat regim. Globalisering med en helt oreglerad
kapitalism och fullständigt oreglerade kapitalrörelser leder mot katastrof,
krig och facism/corporatism.

Är svenska media en lydig taltratt för Washington ?

Undrar er utrotningshotade medhabitant Bo Modén på lilla Tellus !?!