Kära mediakritiker på den lilla konvulsiva planeten Tellus avkroken Swärje.

Beträffande de svenska ekonomernas vulgära angrepp på Vandana Shiva.

http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,600894,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,589796,00.html

Låt mej fastslå några fakta. Om vi söker mäta mängden kapital med svenskt ursprung investerat i globalt aktiva sk transnationella företag torde denna mängd vara bland de högsta i världen "per kapita" relaterat Sveriges folkmängd. På 1970-talet var Sao Paolo i Brasilien Sveriges tredje industristad räknat i antal anställda i "svenska" företag. Detta "svenska kapital" byggdes huvudsakligen upp genom de enorma vinster som gjordes på leveranser av strategiska råvaror och vapen till de krigförande under två världskrig. Samtidigt lyckades Sverige stå neutral under båda världskrigen och kunde med en oskadad produktionskapacitet göra enorma vinster även på återuppbyggnaden efter krigen.

Svensk kapital har alltså varit aggressivt krigiskt exploaterande och "globaliserat" under lång tid och har utvecklat både en förljugen historieskrivning, nationalekonomiska teorier och ekonomisk/politisk praxis i dialektiskt samspel med de samtida dominerande världsmakterna. Den ekonomiska makten i vårt land är mer reaktionär än på andra håll i Europa just pga dessa historiska samband och att Svenskt kapital idag är så starkt integrerat/underordnat USAs politiska projekt.

Som ett intressant faktum för AB -debatten bör nämnas att ABB under byggandet av skandaldammarna i Indien hade Percy Barnevik och Rummy Rumsfeldt i sin styrelse. "Svenska" nationalekonomer som grupp betraktat talar/agerar som representanter för detta globala agressiva kapital. Och glöm för all del inte Boforskanonerna och muthärvorna i Indien.
Jag tycker vi borde bjuda hit Arundhati Roy för att få en radikal historisk beskrivning på relationerna Indien Sverige.

Ännu har ingen, av kvinna född, neoklassisk nationalekonom lyckats integrera verkligheten (t.ex termodynamiken och entropibegreppet) i sina luftiga teorier och modeller. Nationalekonomin betraktar i själva verket hela hela verkligheten som "externalitet" som inte kan/bör inkluderas vare sig i teorierna eller dess modellbyggen. Nationalekonomi är ideologi, Mammons teologi, ritualföreskrifter för dans runt guldkalven....sociala konventioner för social stabilitet...

Det finns en världsbanksekonom med stor insikt i global ekologi som jag har förtroende för och det är Herman Daly som hoppade av i protest mot bankens vansinniga projekt. http://dieoff.org/page64.htm   Här har ni hans "farväl tal" till WB.

Mainstream-tänkandet bland svenska nationalekonomer är i internationell jämförelse en uttalat reaktionär strömmning. Till Sverige och omvärlden överföres denna reaktionära teoris himmelshögt svävande abstrakta modellbyggen till en förödande praxis för verklighetens bebyggare. Dessa två herrar Martin Andersson och Christer Gunnarsson är beklagliga men typiska exponenter för det starkt ideologiserade skrå som säljer sina teorier och sin "box of tools" till högstbjudande dvs till de transnationella företagens organisationer, institutioner och högskolor.  Avreglera, konkurrensutsätt, sälj ut samhällets tillgångar, banta och skär i den offentliga sektorn, privatisera..etc mm.
Detta land vars Riksbank  delat ut pris till "Alfred Nobels minne" till reaktionärer som Von Hyek och Friedman. Von Hayek som inte tvekar att utvidga västvärldens ekonomiska dominans med våld. Friedman vars Chicagoboys erhöll Pinochets Chile att praktisera "nattväktarstaten". Chile blev ett statsterrorsamhälle där allt privatiserades och politiken under gunpoint förbjöds att lägga sig i ekonomin.
Något generaliserat kan vi säga att erfarenheterna från det samhälle USAs statsterror skapade med Pinochetregimens våldsregim som verktyg, är det slag av Milton Friedmansk ekonomisk modell Sverige anammar och som nu introduceras i Irak. Det är den "Demokrati" och den "frihet" västvärlden under ledning av Bushjuntans representanter från BigOil, MilitaryIndustrial Complex, Wallstreet ....vill sprida över världen.
Det ideologiserade prästerskap som formats på Handelshögskolan, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med familjens påläggskalv Burenstam Linder som rektor och Assar Lindbeck som dess fanatiske överstepräst representerar den Mammons Teologi som hans helighet Greenspan, USAs centralbank och västvärldens ekonomiska hegemoni kräver.
Sedan är det viktigt att påpeka att "i verkligheten" finns det ingen korrelation mellan tillväxt, höga vinster och majoritetens välfärd. Jo nu sade jag väl fel. Det finns en inverterad korrelation.

http://dieoff.org/page37.htm    Här har vi en briljant kritik av den kompletta idioti som karaktäriserar begreppet "uthållig tillväxt" inom den neoklassiska ekonomin.

Sustainable Growth: An Impossibility Theorem
Impossibility statements are the very foundation of science. It is impossible to: travel faster than the speed of light; create or destroy matter-energy; build a perpetual motion machine, etc. By respecting impossibility theorems we avoid wasting resources on projects that are bound to fail. Therefore economists should be very interested in impossibility theorems, especially the one to be demonstrated here, namely that it is impossible for the world economy to grow its way out of poverty and environmental degradation. In other words, sustainable growth is impossible...........läs hela artikeln


Här har vi en annan klok forskare:
The economy "economizes" money: the rich get richer and the poor get poorer. "Economic efficiency" is correctly seen as a "political" concept designed to reinforce the existing social hierarchy.   Economic students are programmed -- like mindless robots -- to believe that there are no "limits to growth". Once they graduate, economists serve as automatic broadcasting devices repeating elaborate lies designed to hide the political nature of the economy from "the people". Their mission is simply to protect the moneyed class from public scrutiny.

Mvh från er utrotningshotade medhabitant på lilla Tellus

Bo Modén

Är våra media okritiskt underordnade US Corporate Media ? Är svenska media
en taltratt för Washington ?
Läs och lyssna på nyheter och analyser från alternativa kritiska media i USA
och förstå vad man döljer för oss.

http://democracynow.org/ http://www.flashpoints.net/ http://www.fsrn.org/
http://www.will.uiuc.edu/am/mediamatters/default.htm
http://www.freespeech.org/fsitv/fscm2/genx.php?name=home
http://www.gregpalast.com/columns.cfm


Månadens hemsida: http://www.globalresearch.ca/

Bo Modén / Mediekritik 05 02 10