05 05 25

Kära medhabitanter

Ulfs resonemang, kring att vi inte skall anklaga makten att vara ond för då är vi inte bättre än makten själv, oroade och gjorde mej upprörd.

Mina erfarenheter säger att med en lämplig socialisering, lämplig exponering av propaganda, och lämpliga portioner av hot, bestraffning, uppmuntran och belöning går det att göra bödlar och torterare av 99% av oss alla. Ondskan är ett latent hot inom oss alla och inom alla samhällen. Efter det greve Lev Tolstoy skrev Krig och Fred sökte han efter en moral och levnadsregler för att undvika krigets Djuggernaut. Det var då hans exegetik av nya testamentet gjordes. Vid 50 års ålder lär han sig hebreiska och vänder sig till urkunderna och finner att makten hade korrumperat Jesus budskap i bergspredikan. Hos Jesus fann Tolstoy budskapet om "ickevåld". Gandi blev Tolstoys lärjunge.

All makt tenderar till ondska. Vart steg en människa tar på maktens stege korrumperar.  Dagens globaliZerade TrantZnatZionella kapitaliZm är ett system för att koncentrera makt och rikedom. Dess metod är våld, krig, terror, bedrägeri.  Låt mej peka på några erfarenheter.

Den tragedi som utspelades när contras angrep "soft targets" i Nicaragua var uttryck av ondska. Historien är full av dessa välregisserade tragedier.  "Makten tolererar inte utbrytningsförsök som syftar till fred, demokrati och rättvisa.

Sandinistregimens hälsovårds och utbildningsprogram erhöll lovord av FN och alla biståndgivare. Hälsosituationen och läskunnigheten hade förbättrats på ett mycket löftesrikt sätt, sedan Somozaregimen drevs ur landet, och statistiken och indikatorerna placerade landet bland de mest framgångsrika i latinamerika. Sandinisternas popularitet var grundad till del på dessa program samt den framgångsrika jordreformen med privatägda kooperativa byjordbruk.

USAs ambassadör Nekroponte hade beslutat att låta Contras angripa "soft targets" dvs civila oförsvarade mål där det drabbade svårast och skapade skräck och osäkerhet om huruvida Sandinistarmén förmådde försvara folk. USAs flyg och signalspaning gav contras löpande information så de kunde undvika strid med sandinistarmén när de uteslutande angrep försvarslösa sjukstugor, skolor, bykollektivjordbruk. Dödandet var urskillningslöst och drabbade endast civila och en majoritet av unga kvinnor och barn. Terrorkriget syftar till att framkalla en internaliserad skräck hos en hel befolkning. Skräcken skall passivisera och förlama allt motstånd.

Mycken tankemöda ligger bakom terrorns taktik och strategi. Samtliga senaste rön från de flesta humanfakulteteterna används i planeringen. Det är ondska.

När den lilla byskolan i guerillakontrollerat område i El Salvador angreps lämnades de fem barnens huvuden uppradade på bordet med lärarinnans mitt emot. När fackföreningsmannen döda kropp hittades i diket var han "desgollado". Man gör ett snitt under hakan och sliter av hela ansiktshuden upp över huvudet som en mask. Könsdelarna är avskurna och stoppade i munnen. I övrigt syntes det tydligt att han var svårt torterad innan han dödades. Det är en gastkramande anblick. Detta och liknande var dagliga händelser under flera år.

President Rios Montt i Guatemala. troende kristen från "la Iglesia del Verbo" med säte i Californien, utbildad i "School of Americas", en av Reagans favoriter, lät sina elittrupper "los Kaibiles" dricka blod från sina offer som en rituell del av träningen. Dessa trupper bestod av unga fattiga indianpojkar ofta kidnappade från sina byar, som sedan hade drillats, plågats och förnedrats alldeles oerhört under utbildningen för att få dem att förlora och förakta sin indentitet som indian och sedan ge dem en ny identitet som elitsoldat beredd att utan tvekan döda sina anhöriga.
Mellan 2 april och 8 maj hade över 800 fattiga indianbönder dödats i olika massakrer bara i regionen El Quiché.

Tidningen Diario El Grafico skriver den 17 maj 1982....:"Det måste vara svårt för en människa vid sina sinnens fulla bruk att kunna föreställa sig detta slags utrotning" Hur är det möjligt att hugga huvudet av ett åtta-nioårigt barn ? Hur är det möjligt för en vuxen människa att i kallt blod döda ett barn som är mindre än 1,5 år gammalt.. Under ett krig ..kan ingen förvänta sig nåd på slagfältet. Det kan vi förstå,  men vi kan inte förstå de som dödar försvarslösa, ickestridande, barn och gamla som inte är inblandade i någonting. Inte heller kan det vara acceptabelt att mörda gravida kvinnor". ........Det är ondska

Röda Korsets rapporter om situationen i fängelserna i olagligt ockuperade Irak, Abu Garib m.fl hävdar att 70-till 90% av de som är fångar, av de som torteras av de som dödas är oskyldiga civila. Det gäller även i alla övriga US Gulag där över 10.000 olyckliga själar plågas.  Mina erfarenheter säger mej att 99% är oskyldiga. Tortyr används inte för att få fram information. Det finns droger till det. Tortyr, fängslande och förnedring är en del i ett vetenskapligt välplanerat terrorprogram.  Terrorkriget syftar till att framkalla en internaliserad skräck hos en hel befolkning. Skräcken skall passivisera och förlama allt motstånd. Det är ondska

Tanken på att "makten" har placerat Nekroponte som chef för ett supergestapo fyller mej med skräck och avsky. Det är ondska

Krig är vetenskap. Över 70 % av all forskning är på ett eller annat sätt militär forskning. "Krig är alla uppfinningars moder". Terror är vetenskap. Terrorvetenskapen är en expansiv vetenskap. Men den är hemlig. Den ligger dold i alla länders "Black Budget". Alla dessa kunskaper tas fram i "skärpt läge". Fyra legosoldater dödades nära bron i Falluja. Sedan angreps Falluja med en fruktansvärd brutalitet och med användning av vapen som är förbjudna enligt internationell rätt. Städning för att undanröja spår pågår fortfarande. Men det låter väl nästan som om det var en kollektiv straffexpedition?? Javisst min kära läsare. Men visst låter det även som ett eko ur historien.?? Chomsky hävdar att USAs "National Security Doctrin" NSD är baserad på naziTysklands taktik och strategi från ockuperade områden.
För att förstå den historien vill jag rekommendera att se tillbaka på "Operation Paperclip"  http://www.thirdworldtraveler.com/Fascism/Operation_Paperclip_file.html
Reaktionen i USA hade hoppats på Tysklands seger och man hade redan börjat skissera på en världsordning där världen skulle delas med nazismen. Dåtidens multinationella företag i USA, Du Pont, Ford, ESSO, GM samarbetade med Tyskland under hela kriget (gäller även familjen Bush).
http://www.truthout.org/docs_02/012303A.ma.dead.htm
Sedan vänder kriget vid Stalingrad.

Efter kriget räddade alltså USAs mer strategiska tänkare (t.ex Georg Kennan) undan de mest effektiva nazimördarna för att dra nytta av deras kunnande av terror.

Får jag leda er fram dit ondska bor ?
En stor del av Bushjuntan är utbytbara puppets. "Makten" bakom dem, skuggregeringen som satte dem på plats lancerade dem som lämpliga för ett uppdrag. Bush är en bortskämd överklassvalp fd cokainjunkie, alkis som fann frälsningen i radikal religiositet.

Låt oss fundera över skuggregeringen, the secret government, makten bakom dem. Här bor ondskan. Den kommer ur den  plutokrati som under flera generationer dominerat makten. Det är en liten liten grupp  människor födda in i extrem rikedom och makt. De bär på tradition av att de självklart skall äga exeptionell makt. Det är människor som genom sina avskilda liv i splendid isolation från vanliga människor utvecklat asociala förhållningssätt , folkförakt, rädsla och misstro mot huvuddelen av mänskligheten. Webster Tarpley har i sitt författarskap beskrivit denna ärftliga plutokrati som bär ett starkt förakt för demokrati. De ser demokrati som ett hot som ständigt måste motarbetas. Plutokratin äger kontrollen över nyckelsektorerna Bank & finans, energi, olja, vapenproduktion, militären, polisen, rättsväsende, transporter, och byggande. De startar hellre världskrig är släpper fram verklig demokrati.

Makten över media, kulturproduktion, karriärstegarna inom utbildningsväsende, byråkratin, kyrkor mm ger dem möjlighet att sålla och styra de som de vill släppa fram till nyckelposterna i den parlamentariska demokratins kasperteater.Här finns en samlingssajt med länkar där huvuddelen ser 911 som ondskans grinande ansikte.  http://www.roadsters.com/world/
Är svenska media en lydig taltratt för Washington ?

Undrar er utrotningshotade medhabitant Bo Modén på lilla Tellus !?!

Lyssna på alternativa kritiska media för att förstå vad "svenska" media döljer.
Stöd alternativa media i försvar av yttrandefrihet och demokrati.


http://www.snowshoefilms.com/911coverup.html http://www.flashpoints.net/ http://democracynow.org/
http://www.fsrn.org/ http://www.will.uiuc.edu/am/mediamatters/default.htm http://www.radioproject.org/
http://www.kathymcmahon.utvinternet.com/mrn/ http://www.leftbusinessobserver.com/
http://www.suesupriano.com/ http://www.kpfa.org/archives/archives.php?id=13&limit=N

Härlig folkmusik "24-7" på :  http://hober.com/hober.ram?1,23   Koppla datorn till förstärkaren. Wow !

Månadens hemsida   :  http://www.globalresearch.ca/