Min oro - eller min stora skräck - är att situationen är oerhört mycket
allvarligare än vi vågar ta till oss. Mitt logiska grundantagande är att
"Makten" har de största resurserna för att sakligt/vetenskapligt analysera
"den industriella civilisationens" situation, möjlig hållbar utveckling,
gränserna för vår  tillvaro, resurskrisen, energikrisen, de globala
miljöhoten...etc....

Tillåt mej.....min bedömning är att Romklubbens mest "dystopiska" rapporter
om gränserna för vår tillvaro som publicerades på 1970-talet nu besannas och
fortare än vad som prognostiserades.

I en sådan situation kan makten inte tolerera vare sig "fria ord" eller
verklig demokrati.

Pax Americana- till vilket Swärje är informellt underordnat allierad- har
under efterkrigstiden till stor del fokuserats på att söka optimera
exploateringen av omvärlden- utan allt för svåra konflikter..... på det sätt
som US State.dep. tidigare planeringschef Georg Kennan tydligt
formulerade... strax efter WWII

Läs gärna hela dokumentet på
http://www.firethistime.org/georgekennanpps23.htm där han förvisso talade om
"the far east."  men det skall idag tillämpas på världen i sin helhet....
Den nya världsordningen som dekreterats innebär att man talar om för hela
världen att exploateringen nu pga den globala resurskrisen kommer att gå in
i en  militär fas. Imperiet kommer med våld förhindra utveckling, välstånd,
försörjning för huvuddelen av mänskligheten. Imperiet kommer med våld
reservera resurserna för egen del.
Attacken mot WCT och Pentagon den 9/11 var riksdagshusbranden som skall
motivera kriget mot terror....dvs terror mot de som protesterar mot att
tvingas svälta ihjäl ... bli berövade sina resurser... Den oerhört mycket
brutalare exploatering som inleds kan inte genomföras under någonting som
påminner om verklig demokrati.....Det som krävs är "imperial
democracy"...och kring denna ordning är västvärldens "elit" de
Tranznatzionella Konglomerats storägare och ledningar eniga. Denna ordning
kan mycket väl betecknas som ett slag av facism.
  Vi har nu nått fram till det läge-straight power concepts - Kennan
beskriver i sista stycket.......Patron Persson talade som TNC´s
administratör när han hoppades att ett kort krig skulle vara bra för
konjunkturen....   The neocon´s , the crazies, the Bushies fick
uppdraget.....och uppdraget förlängdes genom valfarsen i USA........man är
beredda att riskera homo sapiens överlevnad för att undvika en demokratisk
värld i fredlig samexisten och rättvisa..

Ideologiseringen av världsordningen drivs mot en rationalisering av det
nödvändiga förtrycket och våldet. För att motivera  våldet krävs propaganda,
propaganda, propaganda,,, rasism, neokolonialism, ekonomiska pseudoteorier,
herrefolksattityder, historieförfalskning, regionkonflikter,
religionskonflikter, utstötningsmekanismer........etc....mm

Brutaliteten hos denna nya världsordning är av rent episk karaktär. Den
depraverade makten har inte förmått välja ett planerat ekologiskt
lågenergisamhälle med rättvis fördelning. Istället väljer makten Permanent
war..för att förstärka och vidmakthålla makt hegemoni och allt mer skriande
orättvisor....vi går mot ett slags global eutanasi.... makten har tänkt det
otänkbara...   Naturligtvis har många människor förstått .....men maktens
media får inte beröra det oerhörda....Media måste med nödvändighet omformas
till maktens redskap än mer än någonsin tidigare...till
propagandamaskiner.....i karriärerna ser vi allt mer prostutierade och
hukande rädda människor... . hoppas hukande och tysta att få fortsätta att
tillhöra den krympande gruppen priviligerade....  de som kanske får leva ett
liv....

Men folk är inte dumma.... aldrig har motståndet varit starkare än nu...
och vi måste visa på alternativen.... Snart är det dags för WSF igen..

Bosse M.

we have about 50% of the world's wealth but only 6.3%
    of its population.  This disparity is particularly great as
    between ourselves and the peoples of Asia.  In this situation, we
    cannot fail to be the object of envy and resentment.  Our real
    task in the coming period is to devise a pattern of relationships
    which will permit us to maintain this position of disparity
    without positive detriment to our national security.  To do so, we
    will have to dispense with all sentimentality and day-dreaming;
    and our attention will have to be concentrated everywhere on our
    immediate national objectives.  We need not deceive ourselves that
    we can afford today the luxury of altruism and world-benefaction.

In the face of this situation we would be better off to dispense
    now with a number of the concepts which have underlined our
    thinking ......................We should
    cease to talk about vague and--for.... planeten Tellus(min ändr.)......
--unreal objectives
    such as human rights, the raising of the living standards, and
    democratization.  The day is not far off when we are going to have
    to deal in straight power concepts.  The less we are then hampered
    by idealistic slogans, the better.

Ps
Det är viktigt att påminna om att Dem. partiet och Europas socialdemokrati
har en minst lika aggressiv vision som PNAC formulerad av Blair´s akademiske
rådgivare Phil Bobbit i boken "The shield of Achilles"
http://www.newleftreview.net/NLR25701.shtml
Ds