Problemet är att jag vägrar bli utdefinierad som vänster och har svårt att
vara taktisk. Jag vill se mej själv som en grön gammeldags liberal, som det
slag av moralfilosof  Adam Smith var, förall del med en lätt frihetlig
anarkistisk anstrykning  . Jag är för gammal för att lära mej sitta vackert.
Det liberala samhälle och det nationalekonomiska tänkande Adam Smith talade
för skulle ständig arbeta för jämlikhet, utvecklas mot ständigt ökad
jämlikhet och harmoni. Den oreglerade hänsynslöst skenande kapitalism vi ser
idag med de ohyggliga makt och våldskoncentrationer som hopats i de
transnationella konglomraten skulle Adam Smith se som en styggelse och som
demokratins sammanbrott. Ekologiskt är det en katastrof.
Samhällsdeformationen av den vulgära ekonomiska maktens propaganda har
utdefinierat verklig demokrati och de ursprungliga liberala ideerna som åt
helsike till vänster i närheten av Gulagarkipelagen.

. I helvete det kan fortsätta så här säger jag! Att maktens propaganda får
driva diskursen fram till reaktionens stup - därbortom högerut bara våldet
återstår.

Samma problem ser jag hos Shamir. Enligt dej käre Gunnar skall han alltså
sitta vackert och  hålla truten om han inte kan uttrycka sig på det vårdade
sätt som Bonniers, Murdoch, Zaremba eller Thomas Friedman i NYT anser
samtalet skall föras. Du min käre vän kanske har ett allt för stort behov av
kärlek om du insisterar på att bli accepterad och älskad av  t.ex Zaremba
och National Endowment For Democracy. Jag anser att det är en heder att bli
angripen av reaktionen. President Hugo Chavez är en av denna världs få
verkligt demokratiska ledare. Också Lula I Brasilien äger sitt ämbete genom
ett verkligt demokratiskt val. Men han kan inte lita på sina militärer. Att
dessa två ledare angrips av reaktionen är självklart. Idag regerar
reaktionen. 75 % av Israels medborgare är emot ockupationen av Palestina.
Men det tar inte den Zionistiska Likuud juntan under krigsförbrytaren Sharon
hänsyn till. Men så som jag skriver får man inte skriva. Det gillar inte
Bush, Zaremba, Thomas Hammarberg, Arena-Linton och Thomas Friedman. Man
skall uttrycka sig "fint" med lämplig diplomatisk polityr som Negroponte
kanske? Vissa obehagliga sanningar bör "barnen" förskonas.

Jag föddes strax före WWII och i min hemstad hade nazisterna ett enormt
militärt förråd som försåg Tyska nordkalottarmén med förnödenheter. Min
hemstad Luleå var världens största malmhamn på den tiden och den tyska
krigsmaskinen var oerhört beroende av malm och kallt hårt stål från
Norrland.  Enorma mängder skeppades iväg till Hitlers krigsmaskin.
Tranzit-tågen rullade. Hela stadens borgerskap och officerskår var
nazistanstucken och protyska som bara fan  fram till Stalingrad då man
hickade till och började se sig omkring efter nya herrar. På Statshotellet
höll de tyska officerarna hov för den lilla stadens lismande rövslickande
och bugande honoratiores. Har jag rättighet att förbanna dessa "Lulebor"
dessa norrlänningar , som sålde sig till makten- som sålde sig till våldet?

Det var den tid då Marcus Wallenberg var handelsattché i London och bror
Jacob Wallenberg var handelsattaché i Berlin. Per Albins regering var helt i
händerna på dessa herrar - och samma maktrelationer gäller idag. Fast nu är
vi inte längre nazister (?) och protyska utan......ett lydigt.protektorat i
imperiet....

Nog är det väl faan vad fint internaliserad propagandan är då jag "Lulebo"
och norrlänning kanske får förbanna min föräldragenerations ynkedom och
underkastelse med tanke på vad malmen och stålet åstadkom mot judar, ryssar,
engelsmän....... Men Shamir han får idag inte skälla på sina landsmän för då
vanhedrar man den heliga förintelsen ?!?!?  Trots att Israels experter på
statsterror fungerar som proxy/ombud i de flesta krig och statskupper USAs
imperium startat under de senaste decennierna.  Trots att Israel försett de
flesta av världens USA-installerade diktaturer med vapen och rådgivning.
Shamir får inte skälla ut de israeliska krafter som bär sig åt som torpeder
och gangsters i det internationella samspelet. Shamir måste utrycka sig
försiktigt och med förstående när Israel röstar med USA i FN mot en enigt
fördömande omvärld.  Så gör man åtmindstone här i protektoratet lagom.
Betr. debaclet i Ordfront ser jag det som första kraftiga uttrycket av den
intensiva kampanj som nu pågår för att tysta och utdefiniera demokratisk
öppen debatt. Att som Orly kokettera med att kalla sig kommunist när man
leder ett parti som fösöker på sin höjd vara traditionella sossar är urbota
dumt i dagens reaktionära klimat.
Anser makten att du tycker fel är du antingen brunskjorta, stalinist,
förintelseförnekare, terrorist, etc mm ... och att kalla judar antisemiter
tycks också vara gångbart ??!!

En något irriterad tillika utrotningshotad vän och medhabitant på Tellus

Bo Modén

Ps
Jag uppmanar Er att gå in och lyssna på  http://www.flashpoints.net/ . Juden
Dennis Bernstein, som leder programmet, har tagit ställning. Han hymlar inte
om någon objektivitet. Denna jude stöder Palestinas sak, deras krav på
rättvisa. Lyssna på denna direktrapportering inifrån Gaza hur slakten av
palestinier och den etniska rensningen fortsätter. Lyssna på hur FN-trupper
av bestående militär från Pinochets Chile, militärer från Canada under
ledning en reaktionär Braziliansk Överste, i samarbete med tidigare dömda
krigsförbrytare utövar terror mot anhängare till den tidigare folkvalde
regimen Aristide på Haiti.
Denna FN-skandal säger en del om hur USA nu kan missbruka FN hur de behagar.
Nej - idag är objektivitet ett slags underkastelse. Gunnar Myrdal menade att
"objektivitet är metafysiskt nonsens". Idag är enligt svenska media
objektivitet att omfatta åsikter som ligger exakt mitt emellan Bush och
Kerry. Nej så fan heller!
Idag måste vi ta ställning och återupprätta demokratin.
Ds
Bo Modén / Mediekritik 04 10 20

Home