Det kvittar om det är den snälla Camilla eller den urförbannade Camilla.
Båda två tillhör mina favoriter. Kram på dej Camilla.

Även om de flesta  vet detta så är det viktigt att ibland rekapitulera ur
historien.

Statsterror har historiskt varit ett viktigt och avgörande element i
västvärldens arsenal för att kontrollera underordnade länder i periferin.
När oppositionen mot förtryck och exploatering tar sig organiserade former
har dödspatruller, "försvinnanden" och tortyr alltid använts i försöken att
kväva oppositionen.  Låt oss lyssna till en beskrivning av, "the Salvadorean
Option" från en av dess offer, Jesuitprästen, professorn i psykologi,
Ignatio Martin Baró. Strax innan denne klarsynte humanist mördades ,av
USA-tränad/beväpnad trupp, tillsammans med 4 av sina kollegor samt 2
personer ur universitetes kökspersonal ,skrev han följande beskrivning under
rubriken   : "De psykologiska konsekvenserna av politisk terrorism".

Där betonade han flera viktiga fakta. För det första är statsterrorismen den
helt avgörande och mest omfattande formen av terrorism. Statsterrorismen
utsätter hela befolkningar genom systematiska aktioner som genomförs av
statsmakten. För det andra är denna terrorism i huvudsak en del av ett
sociopolitiskt projekt utformat för att tillvarata elitens (the privileged)
intressen. För att genomföra projektet måste hela befolkningen "terroriseras
av en internaliserad skräck".
Martin-Baró hänvisar till en tredje fråga som är den viktigaste för
västvärldens läsare. Nämligen att detta "sociopolitiska projekt som
statsterror avser att genomföra inte är specifikt för El Salvador utan är
ett vanligt uttryck för USAs dominans i tredje världen. Han menar att
statsterror används av skäl som är djupt förankrade i västvärldens kultur,
institutioner och politiska planering helt i överensstämmelse med
värderingsgrunderna inom den upplysta opinionen. (t.ex på NYTs och DNs
redaktioner)
Han skriver att den terroriserade befolkningen tvingades att välja mellan
att fly upp till bergen och ansluta sig till  rebellerna eller
att -åtmindstone till det yttre - låtsas ställa upp på regeringens program.
Målet med terrorn var att eliminera "all significant opinion and protest".

Kyrkan i El Salvador beskrev hur USAs lokala lydregim under president Duarte
lät terrorn fortsätta med fullt stöd från USA även efter valen och
"demokrati" hade etablerats. Det var en tid av "terror och panik vilket var
resultatet av genomgående brott mot grundläggande mänskliga rättigheter.
Tiden utmärktes av kollektiva bestraffningar och allmän skräck samt å andra
sidan en slags internaliserat accepterande av terrorn beroende på  den
dagliga ständigt återkommande användningen av våld...."Till slut accepterade
samhället att det ständigt upptäcktes torterade lik....därför att
grundläggande rättigheter och rätten till liv ägde uppenbarligen inget värde
för detta samhälle".  Ytterligare en interssant jämförelse med hur media
behandlade El Salvador och nu Irak kan göras med följande kommentar från den
mördade prästen Martin-Baró Han skrev att USAs "counterinsurgency project
beaktar endast de formella dimensionerna av demokrati och att massmedia
måste förstås som en mekanism för "psykologiskt krig" (psychological
warfare). "

Från Ambassaden i Tegucigalpa Honduras ledde John Negroponte
statsterrorverksamheten för hela CentralAmerika.. Ambassadör William Walker
(som senare dyker upp som "mr Massacre" i Racak, Jugoslavien) var lokal
ambassadör, CIAchef i San Salvador. Nu har Nekroponte erhållit den
övergripande kontrollen över alla USAs säkerhetstjänster. Han har blivit ett
slags superGestapochef.

Camilla och alla vi sanna demokrater är förbannade när DN, NYT och Titti
Nylander på lokala statssanningsproduktionen och andra maktens krönikörer
agerar som förväntat enligt "skäl som är djupt förankrade i västvärldens
kultur, institutioner och politiska planering helt i överensstämmelse med
värderingsgrunderna inom den upplysta opinionen".
Vi måste låta vår vrede ge oss ännu mer kraft att stå emot våldets vansinne.

Idag utförs uppenbart en väsentlig del av mord, kidnappningar, bilbomber och
likande av USA kontrollerade/finansierade grupperingar i Irak. Det
förefaller allt tydligare att man söker "Irakisera" konflikten och om
möjligt få till stånd ett inbördeskrig där olika grupper kan spelas ut mot
varandra. Kostnaderna för systemets våldsappart fortsätteratt undergräva
dess legitimitet. Hegemonen USA ruttnar inifrån. Stanken känns även i
Swärje. Den globala våldsapparaten som skall försvara en vansinnets hegemoni
tvingas allt mer riktas mot den "inre fienden" i alla länder men framför
allt inom USA. När västvärldens "Intellektuella etablissemang" i sina
krystade samtal alltmer söker legitimera och acceptera Imperiet, dess
statsterror och dess tortyr har vi trätt in i Barbariets Epok. Systemet,
Hegemonin och legitimiteten är verkligen hotat och börjar slå vilt omkring
sig.
Kolla på
http://americanindependenceradio.blogharbor.com
/blog/PoliticalDynamite/_archives/2005/3/3/395294.html


Den mörknande framtid är vår. Siri Derkert skrev på huset där vid
kungsträdgården... "Ingen dager synes än".....
Men jag anar ett förtvivlans ljus där i horisonten......trots
allt......Trotsa..mörkret....med ett kärlekens ljus i försvar av livet

Kram på dej Camilla

Bosse M 05 05 20