Till Mediekritik 05 02 03


När vi analyserar våra media kan det vara väsentligt att då och då försöka minnas att Swärje´s plutokrati ständigt profiterat på att producera och sälja vapen till krigförande under de senaste 200 åren. Swärje har genom dessa  mycket lönsamma,  mycket hemliga  och smutsiga vapenaffärer utvecklat en exeptionellt förvrängd självbild och historieskrivning.

En mer ärlig historieskrivning avslöjar att Swärjes utrikespolitik konsekvent varit underordnad en nationell rasistisk plutokratis manipulerande för att berika sig på internationella konflikter.

Swärjes eller varför inte "Wallenbergens" historia visar ett land med en ledning som spekulerat i krig och att Swärjes verkliga maktcentra ständigt funnits nära den militärstrategiska produktionen dvs landets militärindustriella komplex.

Av en händelse snubblade jag över en historieintresserad Brittisk akademiker vilken har levt i Swärje sedan 50-talet. Det är mycket fängslande att se en helt annorlunda bild av Swärje som skildras när författaren utgår ifrån ett Brittiskt Perpektiv och brittiska historiska källor. : http://www.swedisheye.com/swedish%20history2.htm   Swärje framstår här som hyckleriets stamort på jorden. Svensk "neutralitet" och "alliansfrihet" har sannerligen, sannerligen säger jag eder.... varit en "pro forma" attityd för att kunna sälja vapen till alla parter i alla konflikter....."United States Of Amnesia" är ett uttryck från Gore Vidal.......Swänsk historia är en del av Europas blodiga krönika...Swärjes plutokrater har profiterat på blodbaden ....en överklass med uttalat folkförakt som ständigt söker underminera demokratin...och mycken möda har ägnats åt att tvätta bort spåren i våra historieböcker.....och denna minnesförlust hade varit omöjlig utan maktens media...medias makt.......Swärje berömmer sig för att vara världsledande med att göra levande histora av förintelsen och satsar  miljoner  på en myndighet för att informera oss...med en förvrängd och till och med förfalskad bild.....

Jag föddes i Luleå 1938 och har egna minnen av ett mycket protyskt starkt nazistiskt samhälle.
Idag lever vi i ett mycket pro-USA, arab-rasistiskt.  pro-Zionistiskt Swärje. Jag fruktar att inom den Swänska "eliten" finns element till höger om krigsförbrytarna i Bushjuntan.........att det kanske står en Swänsk Pinochet i galleriet med alla resurser till sitt förfogande och väntar på "code red" high alert......för att slå till mot "den inre fienden"......NSD-doktrinen för att tysta....opinionen......skapa crediblity......Swärje som  föregångsland   för  registrering ...identitetskontroll... "Homeland-security"....


Sedan flera decennier tillbaka är "Swänska" och Brittiska militärindustriella kapitalet/komplexet starkt integrerat/allierat till Imperiets strävanden.


http://www.svenskafreds.se/vapenexport/artiklar/AP7Innehav,021001.PDF

Svenska freds är idag tyvärr "de facto" underställda UD och har bara ett sken kvar av oberoende och självständighet.
Vad som behövs i detta arma land är en oberoende organisation liknande denna Kanadensiska http://www.polarisinstitute.org/polaris_project/corp_security_state/publications_articles/index.html

Demokratin är förvillande sken och röster från kasperteatern. Här i verkligheten råder plutokratins Globalizerade Tranznatzionella FinanzDiktatur.... Vad sägs om denna rubrik från Polarinstitute?  
Human Security vs. Corporate Security - A Paradigm Shift?
Presentation to Human Security and Transnational Corporations by Steven Staples

Förutom att "Balkanfonder" var 2004 års vinnare på börsen vill jag peka på det tredje stycket från slutet i denna länk :
file://D:\Swe bol Balkan\Project Censored 2000 - Story #6.htm  där vi ser Swänska Boliden och  Atlas Copco i  samägande med missiltillverkaren Raytheon. Obs Raytheon finns i AP-fondens vapenaktieinnehav. Om detta skriver icke Ordfront. Snart har vi Condi Rize på besök för att tala om utökat säkerhetssamarbete, samövningar med US trupper i norrland.....

Mvh från er utrotningshotade medhabitant på lilla Tellus

Bo Modén

Ps
På "Mediamatters" (SE nedan) kan vi lyssna till en stark intervju av Richard Falk kring hans nya bok "The Record Of The Paper" som analyserar New York Times kontinuerligt bedrägliga rapportering av USAs utrikespolitik.
Ds

Är våra media okritiskt underordnade US Corporate Media ? Är svenska media
en taltratt för Washington ?
Läs och lyssna på nyheter och analyser från alternativa kritiska media i USA
och förstå vad man döljer för oss.

http://democracynow.org/ http://www.flashpoints.net/ http://www.fsrn.org/
http://www.will.uiuc.edu/am/mediamatters/default.htm
http://www.freespeech.org/fsitv/fscm2/genx.php?name=home
http://www.gregpalast.com/columns.cfm


Månadens hemsida: http://www.globalresearch.ca/