Ett försök att förstå våra yttersta tider. ( Bo Modén, Fibforum 05 07 27 )


Ursäkta om jag skriver er på näsan. Ni får förlåta att jag upprepar mycket
som redan sagts men min förhoppning är att om jag sätter samman det
självklara på ett nytt sätt kanske ny insikt uppstår.

Men egentligen försöker jag förklara för mej själv så jag förstår. Ni äger
min beundran som förmår lyssna och se på propagandan i swänsk lydstats-TV
och radio vars upplägg och inriktning ständigt avslöjas av Camillas, och övrigas
analytiska blickar.
För egen del tål jag det inte. Det är inte bra för mitt blodtryck, min puls,
min mentala hygien . Mental pollution.

Medias huvuduppgift i ett lydrike är att anpassa Westvärldens Corporate
Medias propaganda till lokala förhållanden. Propagandan skall arbeta för att
vidmakthålla lugn, stabilitet inom samhället och samtidig driva opinionen i
en för makten önskad riktning. Manufacturing Consent. Lugn och stabilitet
ernås genom att dölja "politiska förklaringsmodeller", dvs de verkliga
förhållanden som råder vilka kan tänkas avslöja maktens brutala planer.

Men vilka är dessa planer? Vi vet att "Systemet" under USAs ledning redan på
80-talet planerade att etablera militärbaser nära världens största
oljeresurser i mellanöstern. Vi känner till PNAC och storhetsvansinnet bakom
idén om USA som det nya globala Rom. Vi vet att "systemet" efterlyste en
händelse av samma magnitud som "Pearl Harbour" för att få med sig opinionen
i det olagliga kriget/intervetionen/ockupationen i Afganistan och Irak. Vi
vet att de fick sitt "Pearl Harbour" den 11 sept. 2001. Vi vet att svänska
juniorpartners till "Big-Oil-military-complex" ville sända svänska trupper
till Irak. Vi vet att patron Persson hoppades att "ett kort krig kan vara
bra för konjunkturen". Vi vet att sjunde AP-fonden tidigt satsade på krig.
Vi vet att Swänsk trupp stöder USA i Afganistan, Uzbekistan, Irak och
USA/NATO-FN ockupationen på Balkan. Vi vet att det inte blev "ett kort krig"
utan att permanenta olagliga ockupationer med permanenta baser har
genomförts på Balkan (den enorma Camp Bondsteel), i de oljerika Kaspiska
länderna, I Saudi-arabien och i det bloddränkta Irak.

Vi är tyvärr tvingade att anta att swänska media är hårt underställda
Imperiet. Till och med BBC har fått munkavle. Och "systemets" hysteri vet
inga gränser nu när LatinAmerica har dragit igång med "Telesur" som hotar
avslöja Imperiets sinistra operationer i den regionen.

Låt mej söka visa på några av de "verkliga förhållanden" som propagandan
vill dölja bakom "ickepolitiska, religiösa och psykologiska orsaker".

Instinktivt eller omedvetet bär vi alla inom oss
"kunskapen" om vad som sker med vår värld.

Naturen, systemet Tellus livsuppehållande struktur, biosfären,
tål inte den belastning, som ständigt tillväxt av industriell produktion och
därav framkallad ökad konsumtion av "nyttigheter" utsätter den för.

Aralsjön är död. Förgiftningen av lufthavet, våra vatten och vår mark fortskrider
ständigt. Blodprov från navelsträngen på amerikanska barn visar på förekomst
av ca 250 industrikemikalier varav en stor del är Cancerframkallande.
Statistiskt skall varannan man i industrivärlden drabbas av cancer.
Östersjön är ett döende innanhav. Chesapeak Bay dör. Att Sea of Cortez
skulle dö anade redan John Steinbeck. Det är en global process.
Oceanernas försurning hotar primärproduktionen i haven.  Arktis, Grönlands
och Antarktis ismassor upplöses i en skrämmande takt.

Antalet livsformer som människans "teknokultur" utrotar vart år accelerar på
ett sätt som förmodligen inte går att hejda.
Livet, fåglar, insekter, primater, fiskarter, växter hinner inte flytta
tillräckligt fort, klarar redan inte av anpassningen till växthuseffektens uppvärmning.
90 % av världshavens stora fiskarter är borta. De 10 % som är kvar kommer knappast
att överleva och reproducera sig.

30.000 människor dog av värmeslag i Europa förra året. Från USA kommer nu
rapporter om att allt fler dör av värmen. Värmeökningen har lett till
en torka som orsakar enorma skogsbränder i Australien, Spanien, Portugal,
USA samt på många andra håll och de blir
speciellt allvarliga i regnskogarna som drabbats mycket hårt.

Lägg till ökenspridning, tilltagande vattenbrist, fler krig om vatten, ökad
frekvens av "freakweather", extrema skyfall,
som pga avskogningen resulterar i katastrofala översvämmningar, fler allt
våldsammare orkaner. Stigande havsnivå.
Världens teknokultur- nått till "gränserna för vår tillvaro" som Romklubbens
rapporter prognostiserade redan vid 70-talets början. De knappt 20% av världens
befolkning som utgör den rika världen konsumerar 80 % av den industriella
produktion som hotar mänsklig överlevnad.

Bilismen, miltarismen och massturismen står för de svåraste miljökonsekvenserna.
I världens stora industrinationer spelar dessa "industrigrenar/system" en avgörande
roll. En drastisk nedskärning och total teknisk omformning av dessa system
är nödvändiga. Men det är möjligen redan för sent.

Kanske är homo sapiens ett evolutionärt missgrepp.

Vi som lever i Imperiets norra periferi under den USA godkända regimen
patron Persson (SAP-New Labour) tillhör de 20 % som vidmakthåller och
förstärker den globala orättvisan och förtrycket av världens övriga 80 %.
Swärje är ett hycklarnas paradis där vi berömmer oss för "Vårt bistånd till
de fattiga" samtidigt som huvuddelen är bundet bistånd för att subventionera
svänska företag samtidigt som biståndet huvudsakligen går till Imperiets
klientländer.

Den kapitalistiska teknokulturen ser ingen väg ut. Den kan inte stoppa sig
själv. Det måste världsopinionen göra vilket maktens media gör allt för att
förhindra. Samtidigt anar jag att en väsentlig del av "världsopinionen" är
beredda att bomba ihjäl andra delar av världen för att kunna behålla sin
"överkonsumtion".
Den kapitalistiska teknokulturen  t.om. vägrar att lyssna på eller sätter
munkavle på forskningen som pekar på biosfärens sammanbrott. "Systemet" och
nuvarande "Makt" kan inte ge livet en chans. Dess väg är i rörelsens
riktning. Ökat våld mot allt liv i vår biosfär för att vidmakthålla
"systemet" och "Maktens Hegemoni".

Innan rättsfilosofen Georg Henrik Von Wright avled skrev han  "Myten om
Framsteget", "Vetenskap och Förnuft" och "Att förstå sin samtid". Jag känner
igen min egen smärta i dessa hans olyckliga testamenten inför homo sapiens
tvångsvandring mot självmord. Hans misstro mot den tekniska kulturen var
djup. Jag delar den.

De transnationella förtagen, dessa privata tyrannier, dominerar nu våra
samhällen så fullständigt att demokratin helt tömts på substans. The Global
Order Of TrantZnatZionel CorporatZionZ kan inte hindra sig själva att
fortsätta i rörelsens riktning....mot den globala polisstaten....  och
ekologiskt sammanbrott....Det måste en kraftig folkopinion göra.....Från det
politiska etablissemanget har vi ingen hjälp att vänta...det har
kapitulerat...sålt sig..driver med strömmen som all annan skit...

I boken "Att förstå sin samtid" äger näst sista kapitlet rubriken " Om de
yttersta Tiderna" där skriver Von Wright ....betr. de globala miljöhoten
följande.

." Det skulle naturligtvis vara en överdrift att påstå att
varningssignalerna klingar för döva öron......Men man misstar sig knappast,
om man säger att man allmänt är överens om, att det som gjorts ännu är högst
otillräckligt. Optimister tror kanske att vi ännu skall ta igen avståndet
som skiljer oss från de uppställda målen. Det är här min pessimism sätter
in. Jag är inte säker att tiden räcker till.....Slut på citat.....Åren har
gått och idag ropar forskarna förtvivlat att världen är "Sleepvalking toward
ultimate doom".

"Systemets" desperation kräver allt mer ökad terror för att skrämma
befolkningen till att acceptera inskränkningar i fri och rättigheter,
acceptera den allt tydligare polisstaten. Dagens helt oreglerade kapitalism
för oss in i "katastrofernas århundrade". Detta vansinniga system inser att
de kommer att orsaka (avsiktlig?) massdöd, enorma flyktingkatastrofer, att
först fler allt fattigare länder bryter samman och blir svarta hål,  vatten
och livsmedelsförsörjningen kommer att haverera, social oro, uppror, allas
krig mot alla.

Vi bör se 911 och bombningarna i London mot denna allvarliga fond. Kriget
mot terror är en förberedelse för sammabrott. Polisstaten krävs för att
kontrollera den sociala oro, den desperata terror det utsträckta
sammanbrottet kommer att medföra.

Nu försöker man återigen få igång nästa steg till "Starwars". Rymdfärjan är
en del av historiens mest vansinniga krigsprojekt "Full Spectrum Dominance".
Swänskt kapital hoppas få bli underleverantörer till denna galenskap. Tänk
om dessa resurser istället användes i livets tjänst.

Jag har lyssnat på Taking Aim :  http://www.takingaim.info/   som presenterar
en mycket noggrann genom gång och analys av tillgänglig information kring
Londonbombningarna. Deras slutsats är det var en "False Flag Op". De
stackars fyra helt oskyldiga pojkarna från Leeds offrades. Det måste startas
en kampanj för att rentvå dessa oskyldiga. Dett inslag är mycket mycket bra.
Ladda ner. Koppla datorn till förstärkaren och lyssna när du diskar, lagar
mat eller vilar dej.
  050719   The London Bombings: Inventing the Scapegoats
(There is noise on the first 4 minutes.)

Hälsar er utrotningshotade medhabitant Bo Modén