Behovet av nätverk i socialt arbete

De datasystem vi har i dag inom socialtjänsten ( stockholm.se, Paraplyet, Groupwise ) har enligt min mening ungefär samma brister som central byråkrati i allmänhet: Elefantsjuka. Opersonlig och otydlig identitet. Tonvikten på envägskommunikation: att kontrollera information.
Behoven av att kommunicera och följa med i snabba ytförändringar finns liksom inte medräknade.
Groupwise ( Novell ) som är stadens centrala e-postprogram tillåter t.ex. inte skapande av självständiga tvärgrupper med inriktning på dialog och flervägskommunikation typ Yahoogroups, som används internationellt.
Den här trenden måste vi ändra på och vi kan inte räkna med att de IT-ansvariga går i spetsen. Det är sällan de förstår praktikernas behov ( och vi kan inte begära det ).
I alla fall finns numera hemsidor för stadsdelarnas arbetskonsulenter och för Stockholm Matchning / för att motverka arbetslösheten. Också JPSocial.com och Sociala Nätet är ställen som försöker skapa integration i socialt arbete.
På samma sätt skulle handläggare i missbruksärenden, barn och ungdom och försörjningsstöd kunna ha hemsidor tvärsöver stadsdelsgränserna för att kommunicera och dela med sig av idéer Att arbeta aktivt med internet ger ett enkelt sätt att nå ut med enkäter, publicera rapporter, informera om förändringar och trender. Också diskutera policyfrågor, dela tips, göra relevanta länksamlingar etc. De nya programmen för webbdesign är lätta att lära sig och det ger en möjlighet att skapa sajter för nya kategorier och grupper av professionella. Årskostnaden för en hemsida på 10 - 20 MB ( 600 - 1200:- ) är inte mycket att bråka om.
Fördelarna med ett icke-centraliserat men övergripande system är att det kan inbegripa samarbetspartners från Försäkringskassa, Landsting, Statsmakt, ideella föreningar o.s.v. Alla som är engagerade i en problemkrets kan bearbeta en del av sina gemensamma angelägenheter på det här sättet.
Genom att ha många, självständiga hemsidor som är länkade kan man bygga upp ett alternativ till det centralistiska intra-nätet. Ett nätverk för kommunikation och utveckling av socialt arbete. Vad som behövs från stadens sida är egentligen en utbildningsatsning som ger en grupp på ett hundratal socionomer förutsättningar att bygga upp och experimentera med hemsidor. I dag med förenklade designprogram är detta inte mer krävande än att lära sig Word eller Power Point.

Gunnar Thorell

Arbetskonsulenterna

Retur: Möjl. HusHome / Humanistgruppen