VT2004 ... Amstd-m, 7.200:- / fanns kvar 5000 - 1200 ( psykdr ) = 3.800 tillkom 5000:- för R-m-na, alltså kvar 8,8 - 7,2 = 1,600:_ rest för HT 2004 uttaget ps.dr: 1.300: + centrik: 790:- / ( undersk.490:- ) VT05 + 5000 ( T-na )/ R-ga 5.270 // uskott 490+270= 760:-/150 Riane Eisler / ( u-skott 910 ) + VT05 / 5000 ( Ang-a). att disp. HT05 4.010:- ( gbg 914 + diktaf.2.798 + 197) rest 101:- / utlägg + 1.275:- sandrewsM bonusbilj. Nya peng. f. Sabr. 5000:- jan 06 / VT06 - till NB, in, 1.175:- = rest. 3.925:- Nya pengar för Sin Yee 15/5 - 06 / 5000:- / Kinaresan: betalt 8.935:-
Mitt Restkrav ( kinaresan ) för HT 06 / 3.455:-
Nya pengar för Nizam 5.000:- ( dec 06 )

Kvar: VT 07 985:-