From: jan-olof rönn
To: SR Studio 1
Cc: SR morgon P1
Sent: Monday, November 22, 2004 8:51 AM
Subject: Nytt rekord?


Hej.

Pravda på sin tid kunde ganska lugnt skriva/meddela som de gjorde eftersom få sovjetmedborgare hade möjlighet och kunskap nog att kontrollera deras rapportering.
De hade en mycket svart/vit bild av världen och "dom"  beskrevs som vad nu skulle kallas "evildoers".
På slutet var det troligen få sovjetmedboegare som litade på denna bild även om man inte kunde bevisa något.

Nu är världen annorlunda. Inte minst genom Internet och ökade språkkunskaper kan miljoner invånare både i Ryssland och i västvärlden skaffa sig information långt utanför dagens "Pravdor", SR/SVT, DN m fl.

Detta blir extremt tydligt när både USA och Ukraina har val i samma månad. Vallokalundersökningar i Ohio och Ukraina visar att utmanaren, Kerry och Jusjtjenko, leder långt fram på eftermiddagen.
Valet i USA har mycket större intresse och betydelse för världen och svenskarna. Normalt journalistiskt intresse, samt inte minst förra valets kaotiska rösträkning med anklagelser för fusk, borde göra att rapporteringen därifrån skulle innefatta synpunkter på detta valets rösträkning. Men icke, inte ett ord.
De nya elektroniska röstningsmaskinerna har ingen papperskopia, vilket gör det omöjligt att kontrollräkna rösterna. Via utländska medier får vi veta att bl a flera kongressledamöter har anmält tiotals valdistrikt för fusk. Hur kan de göra det när man inte kan  kontrollera räkningen?
Jo, genom att det har avgivits fler röster än det finns röstberättigade. I flera namngivna valdistrikt har det avgivits fler röster på Buch ensam än det finns totalt registrerade väljare. I 45 av 67 kontrollerade valdistrikt i Florida fanns det fler avgivna röster än registrerade väljare.
Många väljare har berättat att när de efter att ha avgivit sin röst på Kerry, på maskinens skärm fått uppmaningen att bekräfta sin röst på Bush(!).
I minst ett valdistrikt hade röstmaskinen ett inbyggt "tak" vid 32 000 röster. Efter det detta antal uppnåddes, räknade maskinen baklänges, dvs drog ifrån en röst för varje avlagd.
Om valmaskiner och annat konstigt i USA-valet finns det massor att läsa i utländska medier och på Internet.

Hur hanterar SR Morgon detta? Jo, man rapporterar ingenting om valfusket i USA men mycket om valfusket i Ukraina.
När Pravda gjorde på samma sätt pågick fortfarande det kalla kriget. Pravdas journalister trodde kanske att de i det läget gjorde rätt - var lojala mot sitt fosterland i ett krig.
Vad tror ni journalister på Morgon SR? Är ni lojala soldater i ett nytt kallt krig?
Gör ni också "bara" som era chefer, var de nu sitter, vill?

Pravdas läsare skulle aldrig kunna fått veta vad SR lyssnare nu kan veta, trots SR:s rapportering.

Vad är det som får er att tro att detta skall fungera?

Hälsningar

Jan-Olof Rönn