Har nu äntligen läst Vänstern och Tyranniet, Per Ahlmark. En spontan reaktion är att det är fascinerande med en person som med så våldsam energi driver kritiska teser: om vänsterns avsaknad av frihetsbegrepp, om vänsterns gamla tendens att solidarisera sig med o beundra diktaturer som befunnit sig på avstånd ( Sovjet, Kuba, Kina, Albanien, Nordkorea ).
Det är en smisk-orgie som äger rum på de 250 sidorna. Ahlmark ger sig på alla i svenska eliten - utom Ernst Klein, Andres Küng och några i det egna lägret. Roligt att läsa, genom raseriet o systematiken! Alla, precis alla namnkunniga vi har sett upp till under senaste 40 åren får brallorna nerdragna. Bara det, värt ett studium!

Sen väcks olika reflexioner. Varför är Ahlmark trots den rättmätiga vreden mot "förtryckets medlöpare" så helt utan kontakt med nuet? Är det för att han har retat alla i ankdamm kulturSverige o blivit kuf-förklarad...?

Kanske en annan nyckelfaktor är det ovillkorliga, svärmiska stödet han har yttrat för stater som Israel och USA. Trots all deras uppenbara skurkaktighet får de hans stöd för att de är, eller säger sig vara demokratier. Som om demokratierna inte kunde ha förtryck, folkmord, angreppskrig på dagordningen.

Ahlmark tolkar den samtida vänsterradikala kritiken mot Israel, USA som i grunden antisemitisk och antiamerikansk. Han ser den alltså som en villfarelse i linje med den tidigare, marxistiskt inspirerade villfarelsen.

USA:s nya krig mot muslimska diktaturer är alltså försvarbart på samma sätt som krigen mot kommunismen var det. Begreppet kolonialism eller nykolonialism finns ej i Ahlmarks idévärld.

På den tiden det begav sig yttrade Ahlmark sig kritiskt mot USA:s krig i Vietnam. I dagens läge är han sionist och samtidigt emot Sharon och bosättningarna på ockuperad mark i Israel.

Den nya vänstern utgår från frihetliga, demokratiska socialister o liberaler som Chomsky, Pilger, Robert Fisk, Howard Zinn, Tariq Ali, Edward Said. Deras främsta argument har varit just en kritik av bristen på demokrati i de länder som anser sig vara demokratier. Massmedierna som ägs av ett fåtal möjliggör en förförelse av opinionen som leder till krigföring, katastrofal exploatering och nykoloniala angreppskrig. Mediernas koncentrerade makt är på intet sätt kontrollerad av folkmakten.

Ahlmark verkar som socialliberal sakna en åskådning när det gäller massmediernas förmåga att manipulera folken i demokratierna. Han är kvar i en liberal era där man tror att dagordningen bestäms genom kamp mellan idéer / fri debatt. Det är på den här breddgraden han blir akterseglad.

Ahlmark är läsbar som en berömd hatare av svenska vänsterauktoriteter. Hans holmgång mot stalinism, antisemtism o andra villfarelser på vänsterkanten bör man ta del av.

Synd att han inte visar samma nit när det gäller den s.k. Fria Världen.

www.timbro.se/ahlmark/Vänstern och tyranniet

Gunnar Thorell 03 12 09
http://members.chello.se/humanistgruppen/