Brf Stockholm Grimskär nr 1
Fyrskeppsvägen 84-86, Huvudskärsvägen 7-!7, Söderarmsvägen 2-22
2011-03-17

sidan 2


Konsekvenser av en ombildning till bostadsrätt
- för dig som vill köpa din bostadsrätt
- och för dig som vill fortsätta att hyra


Att köpa eller inte köpa sin lägenhet är en viktig fråga. För- och nackdelat måste vägas mot varandra. Till fördelama brukar höra en trevligare boendemiljö, bättre grannkontakter, lägre boendekostnader och en kraftig förstärkning av de egna ekonomiska tillgångama - fördelar både för dem som funderar på att sälja sin lägenhet, för dem som planerar att bo kvar länge, eller för den som vill kunna lämna ett arv ifrån sig till sina barn. Samtidigt innebär alltid ägande ett risktagande. Även om man köper sin lägenhet till långt under marknadsvärdet finns det en risk att lägenhetspriserna sjunker med ännu mer och att man därmed förlorat pengar.

De flesta brukar dock uppleva denna möjlighet som en stor chans, vilket också är orsaken till att så många hyresrätter har ombildats till bostadsrätter. I det bifogade materialet kommet vi att studera konsekvenser för dig som vill köpa din lägenhet och redovisa en prognos över din boendekostnad både på lång och kort sikt.

Men vi vill också göra något nytt. Vi vill komma med ett riktigt bra erbjudande även för dig som vill bo kvar i hyresrätt. I bostadsrättsföreningens styrelse vill vi att ombildningen ska vara bra både för den som vill köpa sin bostadsrätt och för den som vill fortsätta att hyra. Vi vill att alla känner att de vinner på att bostadsrättsföreningen köpet huset.

Hur man röstar på köpstämman och om man köper sin lägenhet är två skilda frågor
För det går att vara positiv till ombildningen utan att för den skull vilja köpa sin lägenhet. Hur man ställer sig till att bostadsrättsföreningen köper huset och hur man stäIlet sig till att köpa sin egen lägenhet är två helt skilda frågor.

Det går bra att ställa sig positiv till att bostadsrättsföreningen köper huset men att ändå välja att bo kvar med hyresrätt. Den som gör så är ofta en person som har sett att de flesta av grannarna vill köpa sina bostadstätter och som inte vill hindra dem. Däremot har personen själv inget intresse av att köpa sin lägenhet utan bor gärna kvar med hyresrätt. I det här fallet får man dessutom ett bra erbjudande som gör att man kan tycka att bostadsrättsföreningen blir en bättre värd än Svenska Bostäder.

Motsatsen är också möjlig. Det går att vara mot att bostadstättsföreningen ska få köpa huset, men OM bostadsrättsföreningen ändå köpet huset väljer man att köpa sin lägenhet. Den som resonerar så är ofta en motståndare till att andra än allmännyttan ägetr hyresfastigheter. Om fastigheten ändå ska säljas, och därmed upphöra att vara i allmännyttans ägo, väljer man att köpa sin bostadsrätt.

 Brf Stockholm Grimskär nr 1

2011-03-17
Fyrskeppsvägen 84-86, Huvudskä rsvägen 1-17, Söderarmsvägen 2-22

sidan 3


lntresseanmälan

Längst bak i materialet finns en intresseanmälan med sju olika alternativ. Denna är inte på något sätt bindande utan är bara en hjälp för styrelsen att kunna veta hur alla ställer sig så att man dels vet om man ska gå vidare eller inte och dels kan göra en så korrekt budget som möjligt för bostadsrättsföreningen.
(Gunnar T's kursivering)

(Alltså, förstås, ej inledningen till en splittring, ojämlikhet och osämja bland de boende som enligt erfarenhet kan ta 3,5, 10 år... , GunnarT:s anmärkning)

Två av alternativen på intresseanmälan innebär att man vill byta bort sin lägenhet i sarnband med bostadsrättsombildningen. Detta alternativ finns i och med att många passar på att göra ett byte när en lägenhet kan komma att ombildas eftersom det i samband med ombildningen är mycket lättar att byta till sig den där perfekta lägenheten som rnan annars inte har lyckats byta till sig.

Lägenheter som står inför en bostadsrättsombildning är mycket attraktiva på bytesmarknaden. Vi har detta som ett alternativ eftersom en sådan lägenhet kanske inte är en bostadsrätt från dag 1 men som sannolikt blir en bostadsrätt efter bytet. Det är viktig information till oss för att vi ska kunna göra korrekta ekonomiska kalkyler.


Ett erbjudande till alla som vill bo kvar med hyresrätt

För styrelsen är det mycket viktigt att alla känner att bostadsrättsombildningen är attraktiv. Vi är alla hyresgäster idag och då ska en bostadstättsombildning gynna alla, även dem som vill fottsätta att hyra:


Hyran höjs endast i enlighet med normala hyreshöjningar

Ibland sprids rykten om att bostadsrättsföreningar kommer att försöka höja hyran utöver de vanliga hyreshöintngarna när de har köpt huset. Det får de inte. En bostadsrättsförening får som vilken hyresvärd som helst bruksvärdespröva hyran hos Hyresnämnden om man anser att den är för låg i förhållande till omkringliggande fastigheter. Vi vill göra det mycket tydligt att vi inte tänker göra det. Vi kommer därför i avtalet med alla hyresgäster skriva in att vi inte kommer att låta bruksvärdespröva hyran för att du som hyresgäst ska kunna känna trygghet i att din nuvarande hyra kommer att gälla. Så länge du har hyreskontraktet kommer hyran att bara höjas i enlighet med de vanliga, årliga hyreshöjningarna som förhandlas fram mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen.

Varje hyresgäst får 25.000 kronor att renovera sin lägenhet för - t.ex. byta ut vitvaror.

För att du som bor kvar med hyresrätt ska känna att du rent konkret får något positivt av bostadsrättsombildningen har vi beslutat attavsätta 25 000 kronor per hyresrätt där du själv får välja hur pengama ska användas. Enda kravet är att pengarna används till att förbättta lägenheten. Du kan t.ex. välja att slipa om din parkett och att tapetsera om i någta rum eller attbyta ut dina vitvaror, t.ex. att få ny kyl frys och spis. Natutligtvis kommer du inte att få någon hyteshöjning som en följd av detta och naturligtvis kommer vi att skriva in detta i ett bindande avtal.