Tysta monument berättar

Av Krister Sellman (text) 02 06 08
Hans Nilsson (research ) / Tidningen Harang

Att Stockholm haft födelsedag har väl knappast kunnat undgå någon. Nyligen denna sommar har vår huvudstads långa liv firats med pompa och ståt. Det har återskapats miljöer från olika tidpunkter i stadens liv, teaterpjäser som lyft fram viktiga skeenden har spelats och konserterna har varit många. Och utöver detta många, många andra punkter i festligheterna för att riktigt fira födelsedagsbarnet. Att man lyckats åldersbestämma denna 750-åring beror på att man funnit ett dokument som räknas som att staden stadfästes av bland annat en man som fått epitetet "Stockholms grundare". Och det är säkert helt i sin ordning. Som varande bara en enkel skribent är jag av den åsikten att vilken anledning som helst att ha ett kul kalas är en bra anledning.

Smultronställe
Och säkerligen är vi många som vill fira just "vårt" Stockholm. Jag menar, de flesta av oss har nog någon referenspunkt som vi upplever som viktigast för oss när vi ska beskriva varför vi älskar denna vår huvudstad. Vare sig vi lever och verkar här eller om vi kommer för att hälsa på en släkting eller bekant eller bara som turist från andra delar av Sverige - eller världen - har vi nog någon plats som vi vill kalla "vårt smultronställe". (Om man nu kan ha ett sådant mitt i en stad). Ni förstår säkert vad jag menar. Många pekar nog på stadens geografiska läge som en knytpunkt mellan hav och innanhav vilket bidragit till mycket sjöfart och med detta handel och invandring av duktiga hantverkare som har kunnat etablera sig i och därmed vidgat staden. Och att vi alltid har sett till att hålla dessa vatten så rena att de både går att bada i och lockar till fiske. Och tar vi bara en kort båttur från någon av kajerna i denna vår stad är vi ute i den fantastiska skärgården som breder ut sig ända ut i havsbandet. Och skönheten hos denna på sitt sätt karga och otillgängliga miljö införlivades i litteraturen av en Stockholmsskildrare i slutet av artonhundratalet på ett sätt som aldrig skett tidigare. Denne man räknas som en av stadens stora söner. Men många är de män och kvinnor på avgörande sätt bidragit till att ge staden dess karaktär och för många är det säkert någon person man vill lyfta fram när man vill berätta om "sitt" Stockholm. Andra vill kanske lyfta fram någon av stadens otaliga fantastiska byggnader som bidragit till att ge den både karaktär och silhuett. Vi har förstås de stora kolosserna som Slottet och Stadshuset. Eller alla gröna oaser med Djurgården som ett stycke vildmark i ytterkanten och stora parker med vackert anlagd växtlighet. För att inte tala om kolonilotterna.

Storverk
Men här tänkte vi lyfta fram en lite mer okänd del av den byggnation som format vår stad. Byggnader som vi kanske för det mesta bara "tar för givna" och som man sällan hör talas om och som inte riktigt ingår i det allmänna firandet. Och vi ville peka på en grupp människor som normalt sett inte ingår i den yrkeskår som utför byggnationer men som faktiskt har utfört storverk under ofta ganska svåra förhållanden och till ringa ersättning. Med den här artikeln vill vi fira dessa människor på ett sätt som vi tycker att de faktiskt förtjänar.

Oförskyllt

Den grupp människor vi här tänkte hylla i den allmänna festyran har genom åren kategoriserats som "arbetslösa", och den uppmärksamhet vi nu ägnar dem riktar sig alltså till en stor grupp. Det är många personer som genom åren burit tungt, grävt djupt, sprängt och bilat, och detta ofta för att de oförskyllt och olyckligt blivit av med sina ordinarie jobb. Många var duktiga yrkesmän inom sina branscher, men var tvungna att på detta sätt dra in åtminstone en liten summa till sina hushåll.
År 1914 tog staten över huvudansvaret för de arbetslösa genom bildandet av Arbetslöshetskommissionen. Mellan 1940 och 1948 hette det Arbetsmarknadskommissionen och sedan bildades AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) som vi känner till nu i våra dagar. De arbeten som utförts har genom åren bland annat kallats nödhjälpsarbete, beredskapsarbete och någon gång reservarbete. Det var som nämnts staten som tog huvudansvaret, men man delegerade till kommunal nivå. Här var det Stockholms stads Arbetslöshetskommission som utförde sitt bemyndigande. Och dessa människor har lagt grunden till och färdigställt byggnationer som i vissa avseenden är häpnadsväckande.

Yrkesmän

Byggen som man för det mesta inte ens lägger märke till eller åtminstone inte funderar över hur de har kommit till. Har ni till exempel sett stenmuren runt Skogskyrkogården? Den uppfördes som ett nödhjälps- och reservarbete under en period av nio (!) år, mellan 1923 och 1932. Detta arbete utfördes utan några maskiner. Det sägs att graniten togs från ett sprängningsarbete vid Blåsut och att de människor som gjorde detta jättejobb i huvudsak var helt ovana vid denna typ av arbete. Det var bagare och skomakare och andra yrkesmän som blivit arbetslösa, kanske beroende på omständigheter de inte kunde råda över.Muren är 3,6 kilometer lång och 2-2,5 meter hög och har ett frostfritt djup på 1-1.2 meter. Är inte det värt en liten eloge på Stockholms födelsedag? Genom åren har dessa män (vi hoppas att vi inte är fördomsfulla när vi utgår från att det var uteslutande män som utfört dessa arbeten) byggt till och byggt ut till exempel Bromma flygfält och man har gjort stora insatser vid vägbyggen som bland andra Hammarby Fabriksväg och Örbyleden. För att få en liten inblick i hur man resonerade under första halvan av förra seklet kommer här delar av ett citat ur en tidningsartikel i Svenska Dagbladet den 30/1 1934: " … vidare komma under februari arbetena med Dalarövägen, Sockenvägen i Brännkyrka och Hässelbyvägen att återupptagas. Där får ett par hundra man, kanske eventuellt flera, arbete. Så småningom är det även meningen att utöka styrkan vid flygfältet i Bromma".
Ja, så kunde det låta i det officiella samtalet på 30-talet. Att det fanns arbete och folk som var villiga att utföra det framgår ju med önskvärd tydlighet.
Vi i redaktionen sitter och jobbar ute i Kärrtorp, och då och då åker vi ut mot Flatenbadet. Då är det särskilt roligt att veta att hela entrén och trapporna ner till badplatsen också har anlagts av dessa så kallade beredskapsarbetare. För en sak kan vi väl vara överens om: arbetslösa var de ju inte, dessa glömda hjältar!