2002-04-30

Till Socialborgarrådet Kristina Axén-Olin

I min profession, socialarbetare i Stockholm under 30 år, har min ledstjärna varit att respektera de jag arbetar med och för, i mitt fall, barn och ungdomar och deras familjer samt arbetskamrater.
När jag läser och hör dina uttalanden i olika sammanhang upptäcker jag att du gång på gång beskriver en motsättning mellan allmänheten, den du representerar, och socialtjänstens utförare i form av bl.a. socialsekreterare. Det är enligt min uppfattning en tankekonstruktion som inte har med verkligheten att göra.
Ditt agerande när det gäller "privatiseringsfrågan", att med juridiska finter gå runt tidigare beslut, sänder fel signaler ut i din organisation.
Du är min högste chef och ansvarig för Socialtjänstförvaltningens utveckling. Jag tycker nu inte att du utvecklar stadens kompetens utan snarare utarmar den med ditt agerande. Ditt ledarskap dränerar och leder tyvärr till en tystnadens kultur.
I mitt arbete med ungdomar och deras föräldrar förespråkar jag ett mer respektfullt förhållande mellan varandra.
Vill med detta brev meddela att jag inte ämnar ta emot någon klocka ur din hand utan vill att den istället skickas till bostaden eller arbetet.

Arne Nordberg

Retur Insänt,

Humanistgruppen