1) Gatugångsreglemente: När, Ni människor har byggt Eder städer och mellan husen anlagt gator över vilka tvärgator bör löpa, så ska det åligga Eder att inte ständigt sitta inomhus, utan Ni måste besöka varandra och utöva samhällelighet, jämte umgänge, därtill brukande samtal vari som oftast bör inblandas beskrivning över alla varelsers fel, vilkas framhävande i dagen är av högsta vikt. Men då Ni beger er åstad på gatorna, kan det inte vara tillåtet för Eder att gå på vilka gator som helst, eftersom sådant kunde störa allmän ordning om många av Eder på en gång kunde få infallet att beträda samma gränd, så att ingen där kom fram. Likväl, och på det ingen må lida inskränkning i friheten, uppmanas envar att en gång om året, skattskrivningstiden, uppge vilken gata han under kommande året önskar välja åt sig för att på den färdas till torget, och vilken annan för att gå till hamnen, vilken tredje till apoteket, likaså bör han uppge de vänner han under året vill besöka, samt gatan han önskar gå för att komma till varje vän; varefter Vi tar ställningar till ansökningarna och efter gottfinnande fastställer varje persons gatugång för året...