Socialt arbete är kanske det yrkesområde som kräver den största samordningen av professionella, för att resultaten ska bli bra.
Att hjälpa långtidsarbetslösa kan innebära kontakt och samordning i olika perioder med en rad myndigheter.
Trots det används ännu inte det mesta integrativa och kommunikativa verktyget vi har: Internet. Missförstå oss inte: visst har vi e-post, en elefantliknande hemsida ( stockholm.se ), Paraplyet m.m. Men socialsekreterarna och besläktade använder INTE internet tvärsöver gränserna för löpande publicering och kommunikation av idéer och uppslag.
(
Det finns ett par undantag från det här genom nytillkomna ställen som JPSocial och Sociala Nätet. )
Som det är nu finns inget känt ställe där t.ex. nya undersökningar och rapporter från fältet kan publiceras och sökas rätt på. FoU-byrån i Stockholm har t.ex. en tämligen anonym hemsida som sällan hör av sig, som få praktiker använder. Den liknar mest en förteckning under stockholm.se, över vad som getts ut / men med ett antal diskreta länkar till artiklar. Sidan borde kunna piggas upp en del och göras mer lättfattlig, användarvänlig.
Inte heller finns speciella hemsidor för kontaktsekreterare, vuxengrupp, barn och ungdom, försörjningsstöd o.v.s.

Dyrt är det inte ( 600:- - 1.200:- per år ). Eller gratis om man står ut med lite reklambanners.
Vad kostar ett Kinnarps skrivbord ( som man får ryggskott av att flytta? ) Cirka a 10.000:- Tekniken för hemsidor är numera lika enkel som Word eller Power Point. Med nya program tar det ca 1-2 veckor att lära sig publicera en användbar sajt.
För att vinna "kunskap underifrån" kan vi alltså rekommendera ett stadsövergripande projekt för att skapa nätverk för hemsidor.
Webb-utbildning för en kärngrupp av socialsekreterare, som kan börja bygga för kunskapsdelning via nätet...
Någon satsning åt det här hållet kommer vi aldrig att få från IT-personal om vi inte bokstaverar det. De saknar förutsättningar att förstå praktikernas behov.
Om vi inte gör det här blir en massa kvalitativt intressant material från fältet inte tillräckligt sökbart ( alltså eg. otillgängligt ) för flertalet socialarbetare som arbetar under hård press.

Vi skulle inte bara få in konkreta kunskaper direkt i våra datorer från kollegor i stadsdelarna! Vi skulle också få tips om utbildningstillfällen och evanemang eftersom vi då fick ett centralt ställe med kalendarium o annonsering m.m.
Gunnar Thorell / Enskede-Årsta 03 04 19