Öppet brev till Zaremba och DN
:

Jag såg i DN och hörde på radio att Ordfront blivit kritiserad av dig, anklagad för att vara "brun". Ordfront skulle vara "i famnen på de bruna".
Det är typiskt att DN med hjälp av dig angriper Ordfront som är ett av de få offentliga medierna som öppet kritiserar Israel / USA-regeringens aggression.
DN har ju själv på ett försåtligt sätt gett stöd för USA:s angreppskrig. Man har noga låtit bli att ta ställning för de folkliga protesterna mot krigets massdödande.

Som jag förstått saken har antagligen över 30.000 människor dödats under de militära angreppen i Irak och Afghanistan. De oräknade liken har vräkts i massgravar.
Därför ter sig din kritik så ovanligt motbjudande. Du försöker smutsa de radikala kritikerna med hjälp av den fascism som fanns i det förgångna ( "de bruna" ) men du tycks blind för den pågående marschen mot våldsdyrkan och militarism i USA / Israel. Av de 190 av FN:s medlemsstater har USA militärbaser i 120. Här kan man verkligen tala om en person med ställning i offentligheten som väljer ett maliciöst ordvrängande istället för en frambrytande sanning som är svår att urskilja på grund av rådande maktförhållanden.

Jag läste Ordfronts artiklar om USA:s roll i Balkankriget och såg dem som ett försök att ruska om gängse klichéer. Fick inte heller intrycket att redaktionen stod bakom allt som sades. Mig veterligen förnekades inte att serberna skulle ha begått olika
övergrepp. Snarare sas det att omfattningen var överdriven för att motivera bombkriget. Enligt samma logik som när USA-regeringen i fallet Irak först talade om massförstörelsevapen för att kunna sätta igång massdödande.
Jag kan inte heller undgå att tänka på hur DN behandlade förstörelsen av Jenin - hur man tonade ner och genast gick på Israels officiella linje: att det inte hade rört sig om någon massaker. Att det också var rimligt att FN inte släpptes in för inspektion. DN bidrar numera till en förvriden bild av världshändelserna. "Den stora tidningen" tål tydligen inte heller en sanningssägande utmanare, som Ordfront.

Verkar också som om du i andra sammanhang försöker kränga dig ut och in för att bevisa att "välfärdssamhället" egentligen skulle vila på fascistisk och rasistisk ideologi. Och på motsvarande sätt är då tydligen stormakter som USA-EU något av en räddning för civilisationen?
Det är yttrandefriheten som hotas på ett försåtligt sätt genom Dagens Nyheter.
Avsikten verkar vara att marginalisera och tysta kritiken mot stormakterna och deras lierade.

Gunnar Thorell 03 11 04 Johanneshov

Hela debatten: ( även det av DN-Expr. censurerade ) Manifest.balkan

Leif Ericssons "avbön" i Ordfront

Hermans svar till Ordfront
Diane Johnstones svar
American Holocaust W. Blum
Free Speech TV, Amy Goodman

Home Humanistgruppen