The Bill of Rights

"Magna Charta", 1215
Mänskliga Rättigheter, FN
Thomas Paine
Gettysburgtalet, Lincoln
"On Liberty", John Stuart Mill
The Principles of Political Economy
Wealth of Nations, Adam Smith
Th. of Moral Sentiments; A. Smith
H.D. Thoreau; civil olydn.; slaveriet
Voltaire, Candide
Jack London, The Iron Heel m.m.

In front of your nose; Orwell

Huckleberry Finn, Mark Twain
Waldo Emerson, transcendentalism

Ch. Dickens: The Pickwick Papers
Dickens, works of...
Shakespeare: complete works
Anton Tjechov

Scott Fitzgerald
Maxim Gorkij, två romaner av...
De okuvliga, Boris Gorbatov
Karl May: Skatten vid Silversjön


Home

 

Oscar Wilde, resurs
Dr Samuel Johnson, citat
Grekisk o romersk mytologi / sök
Internet Encyklopedi, Filosofi
Pantheon.org
Art Magick / symbolism
Sacred Texts, myter, Kalevala
National Portrait Gallery
Gustave Doré
Alice in Wonderland; Lewis Carrol
Swift, ett anspråkslöst förslag
Woolstonecraft: Kvinnors Rättigh
Fairy Art Collections
British Library On Line Gallery

On Line Literature

Stendahl
Honoré De Balzac
Spinoza

Münchausens Äventyr
Sökställe för sångtexter, lyrics
Projekt Gutenberg
Romarrikets uppgång o fall; Gibbon
Mihail Bulgakov, Master & Margarita
H.P. Lovecraft, Works of