Att möta Livet
är att integrera kaos och vansinne

At växa
är att fördjupa sina relationer


Om inte ditt tal
är ljusare än ljuset
starkare, mer genomträngande
än lövkojans doft
och
ikonens tidlösa spegel
Tig då
var stilla
Besinna att "jag är"
Gud
Ja, Gud bortom Gud


SENTENSER:

En fördel för en annan människa
är ingen nackdel för dig

Du har all den tid
som finns

Välj inte
att inte ha något val

Ge dina ord rymder av tystnader
Predika inte - hörselskadorna sprider sig

Handling kommer utifrån inre övertygelse
Låt det som är bli mer livSAMMA STILLHET

Efter regnet
allt så tyst, så stilla
så lätt att andas
den mjuka luften

Efter döden
allt i samma tystnad
samma stillhet
luftens mjukhet ej att andas

EVIG RO är själens

Hans Öhman, Kulturanalytiska Inst. AB
Sätunavägen 15; 74030 Björklinge

hans@kulturanalys.st

www.kulturanalys.st

Home