Parsamtalsförening, Sthlm 2003, 2004: 2006

Områdesref.person:
Jenny Ronne 0704-427088

Följande personer håller i el. är med att arrangera utbildningar:


Josefin Hasselberg 0736-763662

( Amanda Ronne 08-6419200 )

Sören Holm
Ramsö 1, 18599 Vaxholm
Telefon: 08-54400606 Fax: 08-54100606
E-post: Sören Holm

För en orientering om vad parsamtal eller RC är :

RC / internationellt

Om Harvey Jackins

Home / Humanistgr.