Konferens hos ”Forum för Sociometri” Norrköping: temat ”Med uppdrag att förbättra världen” / ( en av Morenos sentenser ). Ungefär nittio personer var med – från skola, socialtjänst, olika vårdsammanhang. Olika åldrar och utbildningar.

Det är någonting med Jakob Morenos metod, psykodrama, som gör att inga ämnen riskerar att behandlas överseriöst eller monologiskt. På de här tillställningarna i Norrköping dyker det upp filosofer, poeter, musiker som går in i psykodrama-metodens fria ram. Den här gången kom "felosofen", den arbetslöse hovnarren Ladislaus Horatius. ( Ja, han finns ). Och Bernt Gustavsson idéhistoriker och kunskapsfilosof. De hade föredrag där de röjde bland språkliga hinder för mellanmänsklig förståelse. T.ex. ”monologiska dialogen”: oarten hos institutioner, företag, partier när de vill ge sken av dialog eftersom formen ger demokrati-poäng. Att få en dialog som har äkthet tar tid, kräver tålamod o noggrant frågande. Vi använder fejkat frågande för att angripa, anklaga, påstå saker el för att få självbekräftelse. Som i frågan: vad i helvete håller du på med?!! En verklig fråga är en utsträckt, öppen hand. Denhotar inte, suktar inte. ( Är jag inte bra! ) Den erbjuder något förutsättningslöst men användbart osv osv. En av grupperna jag var med i leddes av Eva Fahlström och Kerstin Buckley. Vi gjorde ett ”etiktorg”. Deltagarna stod för fyra olika etiska ståndpunkter: regel-etik, konsekvens-etik, sinnelags-etik, plikt-etik. Den som hade problemfrågan fick vända sig för råd till de olika instanserna. De som var "filosofer" fick pröva på att ge råd från fyra olika förhållningssätt. Poängen var att se om någon större samlad förståelse uppstod när man fick uttrycka motsatta handlingslinjer. Deltog också i en grupp om ett problem som byggde på en händelse som ägt rum i Estland. Deltagarna fick improvisera olika rollfigurer som stod emot varandra: make, lärare, elev, myndighet, älskad vän. Psykodramagrupp kan både vara en inventering, ett sorts forumteater - men också ett drama med konfliktlösning, katarsis. Det svåra är själva snabbheten - att använda intution utan gardering. Psykodrama i olika former borde användas av politiska grupper.

Ett citat av Ladislaus, Bakpartiet :

"Vi lovar ingenting och gröna skogar, och det tänker vi hålla!"

Gunnar Thorell 03 11 10

http://members.chello.se/humanistgruppen