En gång var natten min
så ljus
en gång
en stund var natten min
en gång var natt och ljus
var ljusa natten
en gång var natten min

.................................

En gång skall klockorna tystna
en gång går stegen de sista
en gång de stummare ljuden
en gång ska synerna brista
minne ej talar
plåga ej når mig
en gång skall klockorna tystna

.................................

Och aldrig mer
skall
och jag ej se var solsken faller
rofullt
skall inga stränder
skall aldrig natten
ljudlöst invid stranden
skog och likt ej nåddes av en fläkt
skall aldrig dag och natten
linneatyst
midsommarsljus
en tystnad invid blåa stranden?

Gunnar Björling

Kommentar
Tillbaks till dikter