Svek och död, giv, jag får trotsa dig!
giv, jag kan bära det
livets
namn!

Svek och död, dags och världs
herravälden
giv, jag kan bära det
livets
namn!
...............................

Som det stilla vi söker
mänskorna söker
det stilla, dess röst
som det enda, det tysta
det sista
det stilla vi söker
vi söker det svar
det svar det har intet namn
vårt hjärtas levnad
som det stilla vi söker
det skänker ej nyckel;
det ger inte råd och ej hamn
det ger livet
det ger oss allts slutet i
livets oändlighets öppnade
hand.
Som det stilla vi söker
mänskorna söker.

Gunnar Björling

Till kommentar

Tillbaks