Karl Vennberg:

Slut mig in i vindens glädje när den mojnar, vågens
glädje när den stillnar,
sädens gyllne glädje när de fyllda axen sakta böljar in mot solnedgången.

Innehåll: dikter