Detta är månskärans timme
Något har fört mig från en punkt till en annan,
en slump har styrt också dina steg hit.
Men natten faller inte av en slump, och den korta drömmen som vi delar
är som eldsvådan i ett fönster när den låga vintersolen går ner.
Nyss stod vi vid barmarken, denna barmarksvinter,
och mossan lyste roströd i duggregnet som en kryptogamisk eld.
Och dagen var som ett liktåg fast ingen av oss visste vad som begravdes.
Hör korpens rop över våra ångestfulla läppar, här där vi har lagt av oss
tiden och kläderna.
Och hör vår egen tystnad som vi sjönk ner i till knäna.
Vad säger dina ögon, vilken resa har de återvänt ifrån?
Eller mina, vad begråter de så bittert?