Humanistgruppen

In English / Humanities Network

Program

Går vi till 1900-talets första fyra decennier hade yrkesmänniskor inom offentligheten en roll som kulturbärare och odlade sin smak för historia, filosofi, religions- och kulturfrågor.

Under 60 och 70-talet fanns ett brett intresse för begreppsanalys och radikal omprövning av det bestående samhällets ideologier. Ledande namn var t.ex. Skå Gustav Jonsson, Ingemar Hedenius, Eugene Tigerstedt, Joakim Israel, Kurt Aspelin, Armas Lappalainen, Sven-Eric Liedman, Sven Lindqvist, Sara Lidman, Eva Moberg, Bengt Börjesson m.fl

Världsåskådningen under föregående decennnier kan sägas stå i kontrast till en senare tids blandning av ekonomism, militarism och vetenskapstro.

Humanistgruppen har målet att tipsa om utbildningar o evanemang med inriktning på kultur, filosofi, religion, antropologi och fredsrörelse. Ett första steg var att genom Allmänna Barnhuset o Socialtjänstförvaltningen arrangera en konferens i Sätra Bruk som ägde rum i oktober 2001( "Mänskliga värderingar i Socialt Arbete" ). Vi kom då överrens om att fortsätta genom att upprätta ett nätverk med en hemsida. Vi har också genomfört ett möte som handlade om konsekvensen av nedskärningar, och ett möte med Eva Moberg om barnet i samhället.

Innehållet på Humanistgruppens sajt ska möjliggöra ett eget sökande efter kunskap och stimulans. Givetvis kan vi inte gå i god för materialet på de ca 600 olika sajterna och artiklarna, programmen etc / som det finns länkar till - en mosaik av tankar, idéer. Vi tar gärna emot synpunkter och det går bra att komma med egna inlägg.

Humanistgruppen rekommenderar, för samhällsdebatt, den oberoende e-postlistan Mediekritik, om medier och samhällsmakt, som 05-10-11 har 154 deltagare. Det går att sätta upp sig på den genom ett tomt mail till mediekritik-subscribe@yahoogroups.com

Den som vill hjälpa till med kostnaderna för sajten Humanistgruppen kan sätta in sitt bidrag på Pg 1845529-5
/ G. Thorell / Humanistgruppen

Gunnar Thorell

/ Humanistgruppen


"Folkets röst är Guds röst"


Om copyright och "fair use"/ Humanistgruppen 03 01 29 Enskede-Årsta SD


Home


Humanistgruppen