Edsbergs slott i Sollentuna      IFS-Sollentuna.    


   Intresseföreningen För Schizofreni i Sollentuna.

IFS-rörelsen.

Skriv ut denna sida.
Riksorganisation: Intresseförbundet för personer med Schizofreni och liknande psykoser, Schizofreni-förbundet.
Adress. Webbplats. Epost.
Schizofreniförbundet
Hantverkargatan 3 G
112 21 Stockholm
Tel 08-545 55 980
http://www.schizofreniforbundet.se/


Förbundet bildades 1987, då med namnet Riks-IFS. Det är en rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden intresse- och handikapporganisation som tillvaratar intresset för dem som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar, samt deras anhöriga. Förbundet har drygt 5000 medlemmar som finns i ca 70 lokala föreningar över hela Sverige. Vissa av de lokala föreningarna har slutit sig samman i distrikt, tex.

Stockholmsdistriktet, Tfn: 08-717 22 91 Epost:


I Stockholms Län finns några föreningar, förutom vår, som har webbplatser på Internet:
Förening. Webbplats. Epost.
IFS Centrala Stockholm http://www.ifscs.se/
IFS Lidingö http://www.ifslidingo.nu/
IFS Täby. http://www.ifstaby.org/

I övriga landet:
Förening. Webbplats. Epost.
Schizofreniföreningen i Skåne. http//:www.schizofreniforeningarna.se
IFS Umeå. http://www.ifsumea.se/index.htm

Valid HTML 4.01 Transitional.


Uppdaterad: 2011 Februari 1, Tisdag. © BOW Data och IFS-Sollentuna.
E-post: IFS-Sollentuna Orgnr: 802402 - 9863.
Webbplats: http://web.comhem.se/ifs.sollentuna/ Postgiro: 648 35 11-9.