bakgrund_hav

Rosenmetoden

Iréne Westerlund, certifierad Rosenterapeut

 Rosenmetoden    Behandling     Marion Rosen    Utbildning    Om mig      Pris 

Behandling

Behandlingen sker på en massagebänk genom att terapeuten med sin beröring låter dig känna på och bli medveten om musklernas spänning. Detta kan göra att du börjar känna igen, acceptera och öppna upp för känslan eller minnet som kan finnas i det undermedvetna.

Behandlingen tar ca en timme inklusive ett kort samtal första gången.

Kontaktuppgifter för tidsbeställning


Du bör inte ta behandlingar

om du har en allvarligare fysisk sjukdom som t ex hjärtsjukdom
direkt efter operationer eller större skador
om du är gravid under de första tre månaderna
om du har missbrukat alkohol, narkotika eller mediciner och varit nykter kortare tid än två år
om du har eller har haft allvarligare psykisk sjukdom