bakgrund_hav

Rosenmetoden

Iréne Westerlund, certifierad Rosenterapeut

 Rosenmetoden    Behandling     Marion Rosen    Utbildning    Om mig      Pris 

Rosenmetoden är en varsam, kraftfull och närvarande kroppsbehandling

Behandlingen bidrar till djup avspänning, ökad kroppsmedvetenhet och känslomässig medvetenhet. Ofta handlar det om muskler som är spända utan att utföra något arbete, dvs. spänningar som vi många gånger är omedvetna om.

För att hålla ifrån oss obehagliga upplevelser, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron, "håller vi ihop oss" och spänner våra muskler som en försvarsmekanism.

När vi spänner våra muskler begränsar vi vår andning, blodet cirkulerar inte optimalt och vi ödslar också massor av energi, som vi skulle kunna använda på bättre sätt. Detta kallar Marion Rosen "barriärer mot att leva".

Metoden som har utvecklats kontinuerligt genom erfarenheter i klientarbetet, skapades av Marion Rosen, född i Tyskland 1914 och verksam som sjukgymnast i USA.

”Spänningen i kroppen kan vara den historia du inte kunde berätta.” – Marion Rosen

Rosenmetoden kan vara ett alternativ för dig som:

Rosenmetoden kan också vara ett komplement för dig som går i samtalsterapi (kom ihåg att rådfråga din terapeut).

Läs artikel om forskning om Rosenmetoden som pågår på Karolinska Institutet

60 min 690 kr, 5-klippkort 2590 kr

Boka på Må Bra i Riksbys hemsida
eller ring Iréne direkt på 070-742 65 95