Bilder från Sero:s styrelsemöte i Katrineholm 14 aug 20017

foto Jan Ternhag

 

Delar av Sero:s styrelse som deltog på mötet 14 oktober vid ETC Solpark i Katrineholm, alla som var med på mötet kom inte med på bild.

Styrelsemöte pågår

 

Överst på kullen finns flera varianter av vindkraftverkt

Man kan ha solpaneler på bullerplank

Besök inne i växthuset där det odlas tomater för fullt
 
En solvattensberedare

Ett försök har även gjorts med att sätta solpaneler på lyktstopar, med mindre lyckat resultat under vintern