I Thailand kallas han Mr Reflex

 

...i verkligheten heter han Kurt Blomqvist. På 1980- och 1990-talet journalist vid en tidningen i Dalarna innan han blev biståndsarbetare i de från Sovjetunionen befriade länderna i Baltikum. Nu bor han sedan  snart tre år tillbaka i Thailand där han översätter och skriver böcker om Thailand och det thailändska folket. Men det är inte därför han kallas Mr Reflex. Det beror på att det är han som har introducerat reflexer i Thailand.

 

- Det går inte att med ord beskriva den trafiksituation som råder i Thailand, säger Kurt Blomqvist. Det finns trafikregler men det verkar inte som någon följer dem. Biltrafiken är ofattbart tät, tusentals mopeder svärmar omkring som bin. Och mitt i detta trafikkaos går fotgängare omkring utan reflexer.

 

Thailand är ett av de länder i världen där trafiken har blivit ett allvarligt hot mot medborgarnas liv och säkerhet. Varje timma dör i genomsnitt två personer i trafikolyckor, 50 varje dygn eller närmare 20 000 varje år och hundratusentals människor skadas. 40 % av dessa olyckor sker efter mörkrets inbrott och många skulle kunna ha förhindrats om man hade burit reflexer.

 

Ett av de projekt som Kurt Blomqvist hade i Estland på 1990-talet var just införandet av reflexer. Genom ett samarbete med Motormännen i Dalarna kunde alla skolelever i en kommun i Viljandi län få gratis reflexer. Några journalister såg att det glittrade på vägarna om kvällarna i Pärsti kommun och genom medias medverkan blev reflexer efter några år känt i hela landet.

 

Kurt Blomqvist har gjort på samma sätt i Thailand.

 

- Jag valde ut en skola på landet som blev ett pilotprojekt, en skola med 940 elever och 64 lärare, berättar Kurt. Samtliga elever och lärare fick gratis reflexer tillsammans med ett omfattande informationsmaterial för såväl elever, lärare som föräldrar. Efter två månader utvärderades projektet. Alla elever fick svara på ett antal frågor: om de hade använt reflexen, varför, på vems inrådan, om de kommer att använda den i fortsättningen o s v. Resultatet av pilotprojektet blev mycket positivt och användes sedan för att introducera reflexer i andra skolor i Thailand.

 

Det hade varit naturligt om någon av våra biståndsorganisationer hade ställt sig bakom ett projekt som handlar om att rädda många människors liv, tycker Kurt Blomqvist. Men varken internationella Rädda Barnen eller SIDA var intresserade.

 

- När inte våra stora hjälporganisationer reagerar finns det som väl är enskilda personer som gör det. En privatperson, en svensk, reagerade omedelbart när jag berättade om projektet och erbjöd sig genast att ställa upp som sponsor. Att förse 1000 elever med reflexer kostar 20 000 baht eller ca 4 000 SEK. En liten summa pengar när man ser det mot bakgrunden att rädda liv.

 

Mr Reflex

- Det var när jag hörde att lärarna i projektskolan i Ban Kruat kallade mig Mr Reflex som jag kom på att det måste finnas många slumrande Mr, Miss eller Mrs Reflex som skulle vakna om de fick veta vad det handlar om. På så sätt skulle många fler barn i Thailand kunna få reflexer och många liv skulle sparar i framtiden. ’’Vill du bli en Mr Reflex för en skola i Thailand?’’ Det är den frågan vi nu ställer till alla faranger.

 

- Målet är i första hand att få fram 20 Mr Reflex, d v s förse 20 skolor och 20 000 barn med reflexer. Sedan tror jag processen är i gång, säger Kurt Blomqvist.

 

Buddha hjälper till

Den utan jämförelse viktigaste medarbetaren i projektet är Buddha. Varje reflex är försedd med en tryckt bild av Buddha ’’Buddha är med dig. Buddha skyddar dig.’’ Alla vet vi vilken enormt stor roll religionen spelar i ett buddistiskt land. Buddhabilden är en av de allra viktigaste komponenterna i projektet.

 

Slutmålet är att genom att redovisa resultatet väcka ansvariga myndigheter i Thailand. Det finns, även om man inte tror det, en trafiksäkerhetsmyndighet även i Thailand.

 

- Om du känner för att bli en Mr, Miss eller Mrs Reflex för en skola i Thailand är du mycket välkommen. Kontakta Thailands Posten eller Kurt Blomqvist direkt: e-mail: kurtestonia@yahoo.com eller mobil 086-52 78 153.