Läromedel

 

Musik

Svenska för invandrare:
Anna och Daniel
, textbok och ordlista

Kontakt och beställning

 

Mässan Ett enda bröd

Uppståndelsemässan Fiskafänget

Käre Far i himlen

Augustikväll

Kontakt och beställning

 

 

 
  Missionskyrkans kör, Uppsala. Foto: Göran Almlöf      
  Läromedel: Anna och Daniel    
 

Anna och Daniel - Textbok

Anna och Daniel är en textbok för undervisning i svenska för vuxna invandrare. Varje kapitel har två språknivåer - en enklare textvariant och en mer utvecklad. De båda nivåerna finns på samma uppslag.

Del 1 och del 2 av textboken har vardera 10 kapitel, som handlar om hur Anna och Daniel åker till och från jobbet, vad de gör på sin fritid och vilka relationsproblem de måste hantera. För varje kapitel höjs språknivån. Den högre språknivån utmärks främst av att meningarna blir längre. Materialet är avsett för nybörjare i svenska som har lägst grundskolenivå från hemlandet.

Sidstorlek: A4.

 

Anna och Daniel - Ordlista

Ordlistan till Anna och Daniel tar upp flertalet former av varje ord. Den här ordlistan är tänkt som en anteckningsbok med plats för eleven att skriva in översättningar av orden i marginalen. Antalet ord är cirka 2000 och är hämtade från textboken.

Frågor till Anna och Daniel

Med textboken medföljer utan kostnad ett häfte med instuderingsfrågor där det finns plats för eleven att skriva sina svar.

Prislista

Anna och Daniel, del 1 50 kr
Anna och Daniel, del 2 50 kr
Ordlista till Anna och Daniel 50 kr
Frågor till Anna och Daniel medföljer texboken

Beställ genom att skicka ett mejl till

anders-petter.marstorp@comhem.se

   
   
   
   
   
     
  Mässan Ett enda bröd  
 

Sångtexterna i mässan Ett enda bröd är hämtade från handböcker med liturgiska texter som används i Svenska Missionskyrkan mfl samfund. Arrangemangen är gjorda för blandad kör och en liten orkester bestående av piano, kontrabas, cello, klarinett och tvärflöjt. Uruppförandet ägde rum i Uppsala Missionskyrka 5 mars 2006 med Uppsala Missionskyrkas kyrkokör och instrumentalister.

Ett enda bröd är en musikalisk gestaltning av de texter som i "frikyrkan" annars ofta läses under nattvardsfirandet. Mässan är alltså inte tänkt att vara en konsert. Den är till för att stödja en levande gudstjänst. Texterna till de tre inledande sångerna är skrivna av Anders-Petter Marstorp.

Angående frågan om hur svårt det är för en kör att studera in mässan, så kan man säga att den är medelsvår. Man bör lägga ned arbete på intonation och att få balans mellan sångare och instrument. Det är också bra om man har tillgång till några sångsolister.

Men bilda dig en egen uppfattning. Lyssna på uttdragen från två liveinspelningar från 2006 och titta på partitur och körnoter.

 
       
 

Lyssna (mp3)

Välkomstvisa
Försoningens dag
Här är världen
Lovsång
Nattvardsbön
Din död förkunnar vi
Välsignelsens bägare
Herrens fred och frid
Herrens frid
(syntetiskt ljud)
O, Guds lamm
För världen
Ditt bords hemlighet
Gud välsignar dig
Sändning (blandad kör)

Noter (pdf)

Välkomstvisa
Försoningens dag
Här är världen
Lovsång
Nattvardsbön
Din död förkunnar vi
Välsignelsens bägare
Herrens fred och frid
Herrens frid
O, Guds lamm
För världen
Ditt bords hemlighet
Gud välsignar dig
Sändning (blandad kör)
Sändning (manskör och piano)
Partitur
Förslag till gudstjänstordning

 
       
       
       
       
       
       
  Uppståndelsemässan Fiskafänget  
 

Arbetet med Fiskafänget började med en inre minnesbild av en glödhög som nämns i slutet av Johannesevangeliet. Den glödhögen hade värme nog att dra upp en sorgesång och fem sånger om längtan, väntan och tillförsikt. "Fisketuren" varade tre år och resulterade i ett framförande en vecka efter påsk, den 19 april 2009.

Texterna är fristående är fristående gestalningar av Johannesevangeliets berättelse där vi får möta den uppståndne Kristus. Han ger oss mat och livsmod. Till skillnad från mässan Ett enda bröd är Fiskafänget ingen tonsättning av befintliga, liturgiska texter. Istället är det fråga om en fri kommentar i ord och ton till bibeltexten som vid framförandet 2009 lästes mellan sångerna.

Ljudfilerna här nedan är dock inte från live-framträdandet. Det du hör är datorns uppspelning av arrangemangen. Jag hoppas att detta ändå ger en hygglig uppfattning om låtarnas karaktär.

 
       
  Lyssna (mp3)
(syntetiskt ljud
)
Noter (pdf)  
  Sorgesång
Ut på fiske
Kasta ut!
Fiskfångsten
Gud är större än havet
I Guds Andes vind
Sorgesång
Ut på fiske
Kasta ut!
Fiskfångsten
Gud är större än havet
I Guds Andes vind
Fiskafänget, körnoter
Instrumentalstämmor
Programblad med alla texter
 
       
     
 

Käre Far i himlen

 
  Lyssna (mp3) Noter (pdf)  
  Käre Far i himlen
(syntetiskt ljud)
Käre Far i himlen - partitur  
      Käre Far i himlen - sång och piano  
       
  Augustikväll  
 

Augustikväll är ett litet stycke för trumpet och piano.

 
       
  Lyssna (mp3) Noter (pdf)
     
  Augustikväll (syntetiskt ljud) Augustikväll, piano och trumpet
    Augustikväll, Bb-trumpet  
     
  Kontakt och beställning  
 

Marstorps ord & musik
Anders-Petter Marstorp
Stagneliusgatan 3
754 27 Uppsala
tel 018-24 24 16

Förfrågningar beställningar

- skicka ett mejl till ...

anders-petter.marstorp@comhem.se
 
           
       
           
           
           
 

All musik som lagts ut på den här hemsidan får användas fritt om det framgår vem som är upphovsman.
Övrigt material kan beställas via e-post: anders-petter.marstorp@comhem.se

Hälsningar

Anders-Petter Marstorp