Kontakt
Länkar
Annat än diet: Andra sätt att gå ner

Fysisk aktivitet

Ökad aktivitet som den enda åtgärden mot fetma är inte att rekommendera och är klart mindre effektivt än att ändra sin kost, enligt studier. Däremot är ökad fysisk aktivitet i kombination med kostförändring den antagligen mest effektiva metoden att gå ned i vikt. Dessutom är fysisk aktivitet bra för hälsan i största allmänhet.


Läkemedel: Xenical och Reductil

I Sverige finns två läkemedel godkända för viktreducering, nämligen Xenical (orlistat) och Reductil (sibutramin). Xenical har i studier gjort att kraftigt överviktiga kunnat gå ner i genomsnitt 3 kg mer än de som behandlats med placebo (d.v.s. sockerpiller). I fråga om Reductil är motsvarande siffra 4 kg. Detta handlar om vikten som nåtts efter 1-2 års behandling. Det här är alltså inga mirakelpiller… och dessutom finns en del biverkningar.

Viktminskningsmedlet Xenical omfattas nu (sedan sommaren 2003) av högkostnadsskyddet, vilket innebär att det är subventionerat av staten. Personer med diabetes typ 2 (åldersdiabetes) och minst BMI 28 har rätt att få Xenical inom högkostnadsskyddet. Beslutet gäller även personer med BMI över 35, oavsett om de har diabetes. Det gäller alltså mycket feta personer. BMI 35 innebär t.ex. för en man som är 180 cm lång att han väger 113 kg.

Xenical fungerar genom att blockera fettupptaget. Genom att blockera en del av det enzym, lipas, som har till uppgift att bryta ner fettet vi äter, så kommer fettet inte att omvandlas till en form som kan tas upp av kroppen. När man tar Xenical i samband med en måltid kan kroppen inte bryta ned så mycket av fettet, utan runt en tredjedel går rakt igenom kroppen. Medicinen påverkar däremot inte aptiten.


Kirurgiska metoder, bl.a. magsäckskirurgi och fettsugning

Det finns ett tiotal olika kirurgiska metoder för operation av fetma och dessutom finns många varianter att välja bland. Av de metoder som används i Sverige har så kallad Gastric Bypass det starkaste vetenskapliga stödet och bäst effekt på vikten. Men metoden är bara aktuell för de som har mycket svår fetma. Oftast brukar kirurgi bara användas för personer som har ett BMI över 40. Anledningen är att det är en stor operation där upp till 15 procent av patienterna får komplikationer, en del mycket allvarliga (t.ex. inre blödningar och blodproppar).

Operation är en mycket effektiv metod som leder till en betydande och bestående viktminskning. Upp till fem år efter operationen är viktnedgången 50–75 procent av övervikten före operationen, vilket innebär 30–40 kg hos en person med 125 kg vikt och som är 170 cm lång. Även 10 år efter behandlingen har man kunnat visa på 20 kg mindre vikt. Det här gör också att insjuknande i diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar minskar.

Att ta bort fett genom fettsugning är mest effektivt för människor som inte har så mycket fett och dessutom är det mer effektivt för kvinnor än för män. Orsaken till allt detta är att män har sitt fett samlat inne i buken där man inte kommer åt det vid fettsugning. Det är främst de som har ytligt fett på magen och på låren som har nytta av fettsugning. Ytterligare en negativ aspekt av fettsugning är att det faktiskt inte hjälper mot hjärt- och kärlsjukdom, enligt en studie.


Beteendeterapi

Handlar fetma om ett felaktigt beteende? Vetenskapliga studier har ibland och ibland inte visat på en positiv effekt. Man kan ju spekulera i att ”binge eating”, d.v.s. att nästan emot sin egen vilja äta stora mängder mat, borde kunna behandlas som ett felaktigt beteende som kan ändras genom terapi.


Alternativ behandling, som t.ex. aromaterapi, akupunktur och hypnos

I fråga om akupunktur, aromaterapi, hypnos och kromberikat kosttillskott finns det vetenskapliga studier som visar att effekten är noll och ingen. Undvik alltså! I fråga om koffein, vinäger och andra alternativa metoder finns visserligen inga bevis för att de inte fungerar, men heller inga bevis för att de fungerar. Så varför prova dem när det finns andra metoder med bevisad effekt?

Euroroads

DinPC Bannerbytet

Denna sida uppdaterades 2004-06-23


Produced 2003-4 by MFK, Stockholm, Sweden.