Kontakt
Länkar
Body Mass Index (BMI)

Ett vanligt och användbart måttsystem för att se om din vikt är normal är Body Mass Index (BMI). Ekvationen är så här: Vikt i kg / (längd i m x längd i m ).

Ett exempel: Du väger 75 kg och är 180 cm lång. Uträkningen blir då 75/(1,8x1,8)=23,15. Observera att du först räknar ut 1,8x1,8 och först därefter delar 75 med summan av 1,8x1,8.

BMI-siffrorna kan tolkas olika. Ofta används nedanstående tolkning men varianter finns. Normalvikt för män sägs ofta vara 20-25 och för kvinnor 19-24. Får du ett resultat som är under minimitalet (19 respektive 20) så är du underviktig och får du ett resultat över maxtalet (24 respektive 25) är du överviktig. BMI under 30 definieras ofta som måttlig övervikt medan en person med BMI 30 eller mer betraktas som kliniskt fet (detta betyder att 30 är gränsen som sjukvården använder för att definiera fetma).

Risken för följdsjukdomar ökar i takt med att BMI stiger över 25. Om BMI visar att du är underviktig ökar också risken för sjukdomar, inte minst anorexia. Du ska alltså absolut inte försöka gå ner i vikt om du redan är underviktig.

Det finns som sagt andra relevanta mått för att se om du är överviktig. De hittar du här.


Euroroads

DinPC Bannerbytet

Denna sida uppdaterades 2004-06-16


Produced 2003-4 by MFK, Stockholm, Sweden.