Kontakt
Länkar
Fetmaexplosionen

Många av de som anser att de är för tjocka är faktiskt inte det - sett ur ett hälsoperspektiv. Å andra sidan tror många, kanske särskilt män, att stoppningen kring magen bara ger lite extra pondus fast det i själva verket bara krävs en liten övervikt just runt magen för att öka risken för ett antal sjukdomar.

I Sverige har antalet människor med fetma (definierat som att ha ett BMI över 30, se förklaring på detta här) nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Omkring 500 000 människor räknas nu som feta. Såväl män som kvinnor och alla åldersgrupper har blivit fetare. Män har i genomsnitt högre BMI än kvinnor.

Trots allt är dock andelen feta i Sverige lägre än i många andra länder. 8 procent av vuxna svenskar och 4 procent av barnen är feta, medan andelen feta i USA är 20 procent! Även i Tyskland, England och Polen är andelen mer än 15%.

Kommer mängden feta öka i världen tills vi till sist alla är feta? En tröst i sammanhanget är att det ändå finns många som förblir smala hela livet. Och i USA har man nyligen för första tiden fått statistik som visat att det under det senaste året som det finns mätningar från (2002) skett en liten, liten minskning av proportionen feta. Början på ett trendbrott?

Vad orsakar fetma?


Euroroads

DinPC Bannerbytet

Denna sida uppdaterades 2004-05-21


Produced 2003-4 by MFK, Stockholm, Sweden.