Kontakt
Länkar
Behöver du gå ner i vikt?

Det finns flera sätt att bedöma om du har normal vikt och därmed om du har en bra relation mellan energiintag och energiförbrukning. Om du när du använder testen nedan kommer fram till att du är underviktig så behöver du inte gå ner i vikt och det kan då till och med vara farligt att gå ner i vikt. Vissa människor, som till exempel, mycket gamla människor och kvinnor som är gravida, kan också ha mer fett än andra, utan att det för den sakens skull är skadligt.

Det finns ingen särskild vikt som är den "perfekta" vikten. Möjligen finns det ett spann inom vilken din vikt bör ligga. Den här vikten kan man mäta.


Vilken metod är bäst för att mäta övervikt/fetma?

BMI är i stort sett en bra metod att avgöra om man väger för mycket eller inte, men BMI-talet kan bli missvisande om man är mycket muskulös, mycket lång eller inte har växt färdigt ännu. BMI kan också bli lätt missvisande för de som är ett kraftigt skelett, men kom ihåg att skelettet i normala fall utgör 12-14% av en normalviktig persons totala vikt och BMI påverkas inte mer än någon enstaka enhet, t.ex. från 21 till 22. Får du ett BMI på t.ex. 28 så har det inte att göra med din kraftiga benstomme. Läs om hur du beräknar ditt eget BMI.

Det största problemet med BMI-måttet är annars att det inte tar hänsyn till var fettet på kroppen är placerat. Detta är nämligen mycket viktigt för att avgöra om fetman är farlig för hälsan. Det är framför allt när fettet finns på magen och i fettdepåer inne i buken som det är farligt. För att avgöra det här är midje/höft-kvot och midjemåttet bättre mått. Läs om hur du mäter detta på dig själv.

Att mäta kroppens fettprocent är egentligen det enda sättet att helt klart bestämma om du faktiskt är överviktig. Dessutom är det ett bättre mått på om du är så fet att du riskerar att få hälsoproblem. En man ska ha 10-20 % fett (medan en kvinna behöver ha minst 17, upp till 27%).

Tyvärr krävs det en särskild våg, en så kallad impedansvåg, för att mäta fettprocenten i kroppen. Observera att detta inte är det samma som så kallade BMI-vågar (som ibland vilseledande kallas fettprocentvågar), som egentligen bara är en våg där formeln för att räkna ut BMI är inprogrammerad. Det finns vågar som mäter fettprocent att köpa, men de är dyra. Vissa gym och dietister har apparater, men eftersom du vill kunna följa utvecklingen över tid så är det ganska meningslöst att använda en våg som inte finns hemma hos dig. Så du (eller de flesta av oss) får nog nöja dig med en vanlig våg!


Euroroads

DinPC Bannerbytet

Denna sida uppdaterades 2004-06-16


Produced 2003-4 by MFK, Stockholm, Sweden.