Kontakt
Länkar
Kaloribehov

Det finns ingen exakt formel för att räkna ut en persons energibehov och kaloribehov. För att ta reda på hur mycket energi du behöver måste vi ändå ta reda på en hyfsad uppfattning om ditt ungefärliga energibehov.

Steg 1 är att räkna ut din basalomsättning, vilken beror på kön och ålder.
För män gäller följande formel:
19-30 år: 25 x din idealvikt i kg
31-60 år: 24 x din idealvikt i kg
över 60 år: 20,5 x din idealvikt i kg
Med din idealvikt menas den vikt som ger det BMI-tal som du vill få. Lämpligt är att du väljer den högsta vikten som innebär att du är normalviktig (d.v.s. inte har någon förhöjd risk att få sjukdomar). Om du i stället vill veta vilken vikt som behövs för att hålla kvar den vikt du har idag så får du byta ut idealvikten mot din faktiska vikt just nu.

Sedan följer steg 2. Nu måste du själv avgöra vilken aktivitetsnivå du har.
Mycket låg = Energibehov hos en stillasittande person som i huvudsak vistas inomhus.
Låg = Motsvarar ungefär normalt rörelsemönster.
Måttlig hög = Motsvarar energibehovet hos personer sysselsatta inom t ex lätt industri, hemvårdare, expediter med daglig fysisk aktivitet även på fritiden.
Hög = Motsvarar energibehovet hos t ex byggnadsarbetare, skogsarbetare, lokalvårdare, sjukvårdsbiträden med daglig fysisk aktivitet även på fritiden.

Har du en mycket låg aktivitetsnivå får du ditt kaloribehov genom: 1,4 x basalomsättningen (d.v.s. resultatet från steg 1). En låg aktivitetsnivå innebär: 1,6 x basalomsättningen. Måttligt hög aktivitetsnivå innebär: 1,8 x basalomsättning, hög aktivitetsnivå innebär 2 x basalomsättningen och en mycket hög aktivitetsnivå innebär 2,2 x basalomsättningen.


Hur gör du för att kunna äta så lite kalorier som krävs för att gå ner i vikt? En bra idé är att börja tänka på vad du äter. Du kan lära dig mer om näringsämnen och annat här.
Euroroads

DinPC Bannerbytet

Denna sida uppdaterades 2004-06-16


Produced 2003-4 by MFK, Stockholm, Sweden.