Kontakt
Länkar
Varför fet?

Forskningen på området visar att det är många olika faktorer som orsakar att en viss person blir fet. Det är en kombination av arv, miljö och livsstil som samverkar. Att vi svenskar som genomsnitt blir allt fetare beror dock bara på en enda sak: Livsstil! Vi äter för dåligt och vi rör oss för lite.


Varför är du fet?

Det biologiska arvet, d.v.s. generna, har i studier av tvillingar och adoptivbarn visat sig vara mycket viktigt för att en person blir fet. Det betyder till exempel att adoptivbarn blir feta om deras biologiska föräldrar är feta – trots att adoptivföräldrarna inte är feta.

Sociala faktorer kan också påverka utvecklingen av fetma. Fetma hos både barn och vuxna är betydligt vanligare bland dem som har sämre socioekonomiska förhållanden.


Är fetma en sjukdom?

Fetma kan klassificeras som en sjukdom på så sätt att det är ett tillstånd som är farligt och handikappande för de som drabbas. Men samtidigt så är det ett tillstånd som man själv kan styra över och förhindra, vilket kan liknas vid att missbruka tobak (d.v.s. vara rökare eller snusare), något som också orsakar sjukdomar.

Att säga att fetma är en sjukdom får flera följder, en del positiva och andra negativa. Det positiva är att stigmatiseringen som det innebär att vara fet förhoppningsvis kan brytas. Det negativa är att fler riskerar att se sig själva som offer för en sjukdom som de tror de inte kan påverka.


Varför är svenskarna feta?

Men detta kan inte förklara varför svenskarna i genomsnitt blir allt fetare. Våra gener har ju inte förändrats sedan den tid när vi var smalare. Fetmaexplosionen i Sverige kan bara bero på livsstilförändringar, d.v.s. på att vi äter mer och rör oss mindre. Sverige har blivit ett rikt land med gott om energi- och fettrik mat medan dagens kontorsarbeten inte kräver tillräcklig fysisk aktivitet.

Så…. ta inte ”dåliga gener” som en ursäkt för att kunna vara fet. Tvärt om så kan alla, oavsett gener, vara normalviktiga, men med olika stor ansträngning och viljestyrka.

Vilka är
följderna av att vara fet?


Euroroads

DinPC Bannerbytet

Denna sida uppdaterades 2004-06-16


Produced 2003-4 by MFK, Stockholm, Sweden.