Färger

Blått

Blått symboliserar sanningen, intellektet, uppenbarelse, visdom, lojalitet, trohet, beständighet, kyskhet, storslagenhet, fromhet, fred, kontemplation, svalka.

Buddistisk: Himlarnas och vattnens svalka, dharma-dhatus visdom. Gnostisk: Vattendopet. Grekisk-romersk: Attribut till Zeus/Jupiter och Hera/Juno som himmelsgudar. Venus färg. Indiansk: Himlen, fred. Judisk(kabbalistisk): Barmhärtighet. Keltisk och druidisk: Skaldens färg. Kinesisk: Himlarna, molnen, våren, azurdraken. Kristen: Himlen, den himmelska sanningen, evigheten, tron, troheten. Mayansk: Seger över fienden.


 

Brunt

 

Brunt symboliserar jorden, myllan. Kinesisk: Songdynastins färg. Kristen: Andlig död, självförnekelse, botgöring, förnedring.

 


 

Grått

 

Grått symboliserar det neutrala, sorg, förtvivlan, aska, ödmjukhet, botgöring. Heraldisk: Vedermöda. Judisk (kabbalistisk): Visdom. Kristen: Kroppens förgänglighet och själens odödlighet.

 


 

Grönt

 

Grönt har en dubbel symbol, dels ungdom, hopp och glädje men också förgänglighet, förändring och svartsjuka. Grönt som är en blandning av gult och blått förenar magiskt himmel och jord. Grönt är förknippat med talet fem, älvor, är också omogenhetens färg och står för oerfarenhet, naivitet och dårskap.

 

Alkemistiskt: Det gröna lejonet eller den gröna draken symboliserar begynnelsestadiet i "Det stora arbetet". Buddistiskt: Vårgrönt är livet, det blekgröna döden. Islamisk: Grönt är den heliga färgen. Judisk (kabbalistisk): Seger. Keltisk: Tirnan-og, Den gröna ön, jordgudinnan Bridgits färg. Kinesisk: Grönt har samma innebörd som blått och färgerna är utbytbara. Kristen: Det vårgröna betecknar odödlighet, hopp, invigning, goda gärningar. Blekgrönt förknippas däremot med döden, det onda och djävulen.

 


 

Guld

 

Guld symboliserar solen, gudomlig kraft, odödlighet, livsstoffet, eld, prakt och härlighet och den manliga principen. Guld och silver (solen och månen) är två sidor av samma kosmiska verklighet.

 

Alkemistisk: När man omvandlar grundmetallen till guld symboliserar det själens förvandling  och att människonaturen återfår sin ursprungliga renhet. Egyptisk: Solguden Ra. Hinduisk: Livets frö, ljus sanning och och odödlighet. Indiansk: Väderstrecket väster. Keltisk: Eld.

 


 

Gult

 

Det ljusgula och det gyllene är solens färg och symboliserar intellektet, intuitionen, tron och godheten. Det mörk- och smutsgula  står för bedrägeri, svek, svartsjuka, ärelystnad, girighet, trolöshet och bedrägeri. Ett gult kors är en pestsymbol och i västerlandet används en gul flagga för att signalera sjukdom och karantän.

 

Buddistisk: Saffransgult symboliserar ödmjukhet, försakelse och ödmjukhet. Indiansk: Den nedåtgående solen och väderstrecket väster. Judisk (kabbalistisk): Skönhet. Kinesisk: Jorden, tillvarons centrum, metall, Qingdynastin. Kristen: Det gyllengula står för helighet, gudomlighet, den uppenbarade sanningen. Det smutsgula betecknar förräderi, kättare, Judas Iskariot.

 


 

Orange

 

Orange symboliserar eld, flamma, lyx. Japansk och kinesisk: Kärlek och lycka. Judisk (kabbalistisk): Praktfullhet.

 


 

Purpur

 

Purpur är en mäktig färg, symboliserar kunglighet, kejserlig och prästerlig makt och ståt, stolthet, sanning, rättvisa och måtta.

 

Kristen: Kunglig och prästerlig makt. Sanning, ödmjukhet och botgöring. Fastan och adventstidens färg. Romersk: Jupiters färg. Sydamerikansk (azteker och inka): Härskarens och överhöghetens färg.

 


 

Rött

 

Rött är den främsta färgen och förknippas med solen och alla krigsgudar. Den symboliserar den aktiva manliga principen, eld, sol, kunglighet, kärlek, glädje, fest, lidelse, energi, grymhet, sexuell upphetsning, hälsa, styrka, vrede, mod och storsinthet. Den förknippas också med blod, blodtörst, hämnd, blodskuld, martyrium. 

 

Alkemistiskt: Det röda lejonet eller den röda draken symboliserar det tredje stadiet i "Det stora arbetet" (servus rubens). Aztekisk: Som blodets färg symboliserar rött fruktbarhet men också öknen, ondskan och olyckan. Buddistisk: Handling, skaparkraft och liv. Grekisk: Den aktiva manliga principen till motsats till purpur, den kungliga och passiva principen. Hinduisk: Handling, skapar- och livskraft, väderstrecket söder. Judisk (kabbalistisk): Stränghet. Mayansk: Seger och framgång. Keltisk: Döden (den röde ryttaren), olycka. Kinesisk: Solen, Fenix, eld, sommar,glädje, lycka, väderstrecket söder. Den mest lyckobringande färgen. Kristen: Kristi lidande och död, blodet på Golgata. Rött är grymhetens och martyriets färg. Rött och vitt tillsammans symboliserar Djävulen, skärselden och döden. Oceansk: Gudomlighet och adelskap. Romersk: Gudomlighet, krigsguden Mars och solguden Apollos färg. Semitisk: Guden Baal.

 


 

Silver

 

Silver symboliserar månen, den kvinnliga principen, jungfrulighet. Motsatsen till Guld. Alkemisk: Luna, de renade känslorna.

 


 

Svart

 

Svart är urtillståndets mörker, det osynliga och det väl förborgade, ondska, dödens mörker, skam, förtvivlan , förödelse, förruttnelse, sorg, vemod, allvar, förödmjukelse, självförnekelse, beständighet, talet åttas färg. Blåsvart är kaos färg. I västerlandet förknippas svart med  sorg, häxeri, trolldom och svartkonst.

 

Alkemisk: Färglöshet, det första stadiet i "Det stora arbetet", upplösning, jäsning, det olycksbådande, nedstigande i helvetet. Buddistisk: Bundenhetens mörker. Egyptisk: Återfödelse och uppståndelse. Heraldisk: Försiktighet, visdom. Hinduisk: Sinnlig och fallande rörelse, tid. Indiansk: Väderstrecket norr, sorg, natten i motsats till den röda dagen. Judisk (kabbalistisk): Förståelse, mörkrets välde. Kinesisk: Väderstrecket Norr, Yin, vinter, vatten. Kristen: Mörkrets furste, helvetet, död, sorg, förödmjukelse, andligt mörker, förtvivlan, förruttnelse och onda gärningar. Mayansk: Seger över fienden.

 


 

Violett

 

Violett representerar intelligens, kunskap, religiös hängivenhet, helighet, besinning, ödmjukhet, botgöring, sorg, måtta och nostalgi, ålderdom.

 

Judisk (kabbalistisk): Grundvalen. Kristen: Prästerlig makt och överhöghet, sanning, fasta, vemod, dunkel och  botgöring. Romersk: Jupiters färg.

 


 

Vitt

 

Vitt är det odifferentierade och formlösa, en översinnlig fulländning, enkelhet, ljus, solen, luften, renhet, oskuld och kyskhet, det heliga och sakrala, återlösning och andlig överhöghet. Den vita dräkten bärs i Orienten som tecken på sorg och hade samma funktion i antikens Hellas och Rom. Vitt är en dubbel färg, symboliserar både liv och kärlek, död och begravning. En vit flagga visar på kapitulation och vapenvila.

 

Alkemisk: Den vita liljan är den kvinnliga principen och det andra stadiet i "Det stora arbetet". Aztekisk: Den döende solen och natten. Buddistisk: Självövervinnelse och frigörelse. Druidisk: Vitt bars av druiderna och vid dop. Egyptisk: Vitt och grönt symboliserar glädje. Grekisk: Sorg, kärlek, liv och död. Hinduisk: Rena tankar, självupplysning, uppenbarelse och väderstrecket öster. Indiansk: Helighet och väderstrecket öster. Judisk: Glädje och rening. Keltisk: Jordgudinnans färg. Kinesisk: Hösten, metall, sorg och väderstrecket öster. Kristen: Den renade själen, glädje, renhet, jungfrulighet, oskuld, det heliga livet, ljus och redbarhet. Maorisk: Kapitulation och vapenvila. Mayansk: Fred och hälsa. Romersk: Vitt bars både under gynnsamma omständigheter och vid sorg.

 

Åter till innehållsförteckningen

 

Åter till förstasidan

© Monica Jakobsson