Förord/inledning

Varför ett symbollexikon? Jo därför symboler har alltid fascinerat mig och ända sedan jag fick en pc i huset har jag tänkt att jag skall göra en hemsida och den skall handla om symboler. Somliga projekt mår bra av att ligga på is till dess tiden är mogen för ett förverkligande. Så har det varit med detta "projekt" som förmodligen inte kommer att avslutas inom rimlig tid, eftersom symbolen hela tiden lever och växer. Jag kommer ständigt att utropa "Varför tog jag inte med det, det och det?" Men någonstans måste man börja och jag kommer att starta mycket blygsamt med ca ett tiotal symboler inom varje grupp.

Symboler har funnits lika länge som människan och inom alla kulturer. Man kan säga att symbolerna är den äldsta och ursprungligaste uttrycksformen, de beskriver en verklighet som det inte finns andra språk för och de talar både till intellektet och känslorna. Dessutom ger de signaler till och från vårt andliga liv. I vår inre värld representerar symbolerna djupa intuitiva insikter som vi inte har ord för.

Både Freud och Jung studerade tecken och bilder för att komma i kontakt med människans inre liv och kunna tolka drömmar. Men symbolerna har plats både i konsthistorien och i människans traditioner, religioner och "vardagsliv". I modern tid kan vi väl se logotyperna som en slags symboler för företagen, föreningarna och andra som använder "loggor".

Ju mer vi tränger in i symbolvärlden desto större kunskap om oss själva får vi. I våra drömmar  förekommer ofta symboler och det gäller för oss att hitta vår subjektiva tolkning av symbolen för att kunna tyda drömmen och förstå vad vårt undermedvetna vill tala om för oss.

Symbolernas användningsområde är oändligt, de förekommer inom konst, litteratur, film, religion, psykoanalys, drömtydning, reklam, ja överallt där människor finns, verkar och lever. Symbolerna är oftast universella men kan tolkas på olika sätt beroende vilken kultur eller religion vi tillhör. Symbolerna kan vara broar när inget annat språk finns för kommunikation, men de kan också vara ett hinder när symbolen inte har samma innebörd.

Ex I västerlandet är det svart som är sorgens färg, i Orienten är den vit. Herman Lindqvist har skrivit ett mycket underhållande kåseri om hur han och några vänner skrämde slag på några asiater genom att "lussa" för dem. Ja, vad skulle de stackarna tro när vitklädda figurer dyker upp i ottan sjungandes på sitt hemlands vilda tungomål!!  

Monica Jakobsson, Stockholm Söder Februari 2001


                                                        

"Symbolspråket är ett språk, med vars hjälp vi ger uttryck för en inre upplevelse, som om den vore en sensoriell upplevelse, som om den vore något vi själva utförde eller som hände med oss i tingens värld. Symbolspråket är ett språk, där yttervärlden är en symbol för den inre världen, en symbol för vårt själsliv."

                                                                                                           ERICH FROMM

Källor:

J.C. Cooper       Symboler, en uppslagsbok

David Fontana  Symbolernas hemliga språk

C. G Jung         Människan och hennes symboler

 

Diverse uppslagsverk

Internet, det största uppslagsverket som finns 

 

 

Åter till innehållsförteckningen

© Monica Jakobsson