Djur som inte finns?

 

I myter och fabler förekommer djur som nästan alltid är monsterlika och skrämmande. De symboliserar mestadels de onda krafterna i världen och i människan. Endast undantagsvis är de goda. De vaktar ofta över skatter och dolda kunskaper och där de visar sig kan farsoter, krig och annan förödelse följa i deras spår.

 

Basilisk

Basilisken har fågelhuvud, fågelklor och en orms kropp. Den bär en krona på sitt huvud. Den förkommer både i väster- och österländska legender och symboliserar ondska, lust och sjukdom. I 1400-talets Europa symboliserade den syfilis. Den kunde döda med sin blick. Den som kämpade mot basilisken använde en spegel för att slippa möta blicken. Inom kristendomen symboliserar den Djävulen och Antikrist.

 

Drake/Vingdrake

I Västerlandet har draken genom kristendomens inträde blivit en symbol för ondskans krafter, medan man i Orienten fortfarande förknippar den med det goda, visdom och styrka. Vingdraken, en bevingad orm eller drake med örnben, varslar om krig och farsoter.  

Enhörning

Enhörningen har en hästs eller hjorts kropp och ett enda spiralvridet horn i pannan. Denna mytvarelse har alltid haft en symbolisk roll och representerar den kvinnliga månaspekten  men hornet symboliserar det manligas seger över det kvinnliga. Symbol för kyskheten, renheten och styrka. Enhörningen är ett heraldiskt djur, d v s den placerades på sköldar och var ofta motiv för träsnidare och bildhuggare.

 

Fågel Fenix

En universell symbol för död och återfödelse genom eld, uppståndelse och odödlighet. Den bränner sig själv och ligger död i tre dagar och uppstår ur sin egen aska den tredje dagen. Fenix är överallt en solsymbol och står för mildhet eftersom den aldrig krossar någon eller något och livnär sig enbart på dagg.

 

Grip

Gripen har örnhuvud, örnklor och lejonkropp, den kvinnliga gripen har vingar. Den sym- boliserar solen, himlen och gryningsljuset men som i rollen som "skattväktare" eller väktare över vägen till frälsning representerar den vaksamhet och hämnd. Gripen är liksom enhör- ningen ett heraldiskt djur. Inom kristendomen symboliserar gripen Djävulen som flyger bort med människornas själar.

Harpya

Illustration från J.L. Borges 

"Book of Imaginary Beings"

Harpyorna var riktiga skräckgestalter i den grekiska mytologin. De hade en rovfågelskropp och rovfågelsklor, kvinnohuvud och kvinnobröst. De var vindandar som kunde tillkalla vindarna och de hade även kontakt med underjorden. De sätts i samband med plötslig död, virvelvindar, stormar och malströmmar till havs. De symboliserar kvinnlig destruktivitet.  

 

Himmelshunden

Tian Gou  

Den kinesiska himmelshunden Tian Gou är röd. Den har dubbel symbolik, som yang jagar den bort onda andar och är yrkesfiskarnas beskyddare. Men som nattväktare yin, då står den för olycka och förödelse. Om hunden blir galen och sätter tänderna i solen eller månen inträffar förmörkelser och meteorer tränger in i jordatmosfären.

  Hydra

Illustration från J.L. Borges 

"Book of Imaginary Beings"

Hydran var en drake eller orm med sju huvuden som symboliserar den blinda livskraften. Dess andedräkt kunde döda både människor och djur. I den grekiska mytologin besegrar Herakles hydran i Lernaträsken, vilket blir ett av hans tolv storverk. Men det var inte helt lätt, för om ett huvud höggs av växte genast ett nytt ut.  Han högg av huvudena ett efter ett och han fick hjälp av sin brorson och vapendragare Iolaus som snabbt brände varje hugg- snitt med en fackla vilket förhindrade att ett nytt huvud växte ut.

Skylla/Scylla

Illustration från J.L. Borges 

"Book of Imaginary Beings"

Skylla/Scylla och Karybdis/Charybdis. Karybdis var ett vrålande monster som svalde havets vatten och spydde upp det igen. Karybdis häckade i Messinasundet och hade sällskap med Skylla, som från början var en fager nymf men som förvandlades av sin rival Kirke  till ett odjur med sex huvuden på extremt långa halsar, på varje huvud fanns fyra ögon. Hon hade inte mindre än tre tandrader och sex armar. Tillsammans symboliserar de den svåra övergången från ett existensplan till ett annat. Några andra exempel på övergångssymboler är den trånga porten, nålsögat och klippor som störtar mot varandra.  

Kentaur

 

Kentauren var till hälften människa och till hälften häst och symboliserar människans lägre natur, den vilda, laglösa och instinktsstyrda sidan. Den är riddarens motsats då riddaren rider på och styr "instinkternas häst". I den grekiska konsten framställs kentauren ofta med Dionysos på ryggen. Keiron, den klokaste kentauren symboliserar emellertid naturens läkande förmåga och hans skicklighet med pilbågen symboliserar naturens kraft.  

 

 

Pegasus

En bevingad häst, ett soldjur, som liksom kentauren förenar människans högre och lägre natur. Avkomma till havsguden Poseidon och Medusa, en av gorgonerna som förstenade alla med sin blick. Pegasus är en symbol för diktarkonsten. 

Siren

En fågel med kvinnohuvud. Sirenerna var döttrar till den grekiske havsguden Poseidon och lurade med sina vackra röster sjöfarare vilse och i döden. De symboliserar sinnenas förföriska lockelser och synvillornas värld.

 

Länktips: J. L Borges "Book of Imaginary beeings"

 

Åter till innehållsförteckningen

 

© Monica Jakobsson