Tal

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 40 50 60 70 666 888

I många traditioner är talen en grundläggande princip som bildar utgångspunkten för hela den objektiva världen. Talen är bara inte kvantitativa utan har även symboliska värden.


0

Taoistisk: Tomrummet och icke-varat. Buddistisk: Tomheten och intigheten.

Kabbalistisk: Det gränslösa och  "Ain" Oändligt ljus. Islamistisk: Det gudomliga väsendet.

 


 

1

 

Islamistisk: Den ende guden, det absoluta. Judisk: Herren, den högste. Kinesisk: Yang, det manliga och det himmelska. Kristen: Gud Fadern, det gudomliga. Pytagoreisk: Gud , den från allt uppstår och det innersta väsendet. Taoistisk: Tao avlar Ett, Ett avlar Två, 

Två avlar Tre och Tre avlar allting.

 


 

2

 

Alkemistisk: Motsatserna, svavel och kvicksilver, först fientliga till varandra sedan upplösta och förenade i androgynen. Buddistisk: Dualism, samsara, teori och praktik, visdom och metod. Hinduistisk: Dualism. Judisk: Livskraften. Kabbalismen: Vishet och själv- medvetande. Kinesisk: Yin, det kvinnliga, det jordiska , det ogynnsamma. Kristen: Kristus med två naturer, gud och människa. Platonsk: Två är ett tal utan innebörd eftersom det antyder förhållande som inför den tredje faktorn. Pytagoreisk: Dyaden, den delade jordiska varelsen. Taoistisk: Kua, de båda determinanterna yin-yang. 

 


 

3

 

Afrikansk: Mångudinnan som är tre personer, två svarta och en vit. Alkemistisk: Svavel, kvicksilver och salt som representerar själ, kropp och ande. Arabisk: Manat, en trefaldig gudinna. Egyptisk: Thot (Hermes) är den trefalt störste. Grekisk-romersk: Ödet, moirerna, är tre i en, Moira. Kerberos är trehövdad och Skylla har en svans från tre hyndor. 

 

Hinduisk: Trimurti, den trefaldiga makten att skapa, bevara och förstöra. Japansk: De tre klenoderna Spegeln, Svärdet och Ädelstenen som representerar Sanning, Mod och Medlidande. Judisk (kabbalismen): Förståelse och manlig, kvinnlig och förenande intelligens. Keltisk: Mycket betydelsefullt tal i den keltiska traditionen. Kinesisk: Helighet. 

 

Kristen: Treenigheten. Tro, hopp och kärlek. Själens tal. Maorisk: Den store anden. Intellekt, karaktär och fysik. Mexikansk: Treenigheten som representeras av tre kors, ett stort och två små. Nordisk och germansk: Ödet som gestaltas av Urd, Verdandi och Skuld. Tre är turtalet. Slavisk: Månguden som är trehövdad. Taoistisk: Det stora tretalet är himmel, människa, jord.

 


 

4

 

Buddistisk: Livets träd har fyra grenar och från dess rötter rinner fyra heliga floder fram. Egyptisk: Tidens heliga tal, solens mått. Germansk: Fyra dvärgar bär upp världen. Gnostisk: Guds fyrfald. Grekisk: Hermes heliga tal. Hinduisk: Totalitet, fulländning och fulländning, Brahma, skaparen har fyra ansikten. Rituella handlingar upprepas fyra gånger. Islamisk: Fyrtalet är principen, skaparen/den universella anden/den universella själen/ urprincipen.

 

Judisk (kabbalismen): Kabbalas fyra världar, rymdens fyra riktningar och de fyra planen i Torahs hierkiska organism. Kinesisk: Jordens tal som symboliseras av kvadraten. Kristen: Kroppens tal (själens är tre). Dygderna: Försiktighet, styrka, rättvisa och måtta. Mayansk: Fyra jättar håller det himmelska taket uppe. Nordisk: Fyra mjölkfloder flyter i Asgård. Pytagoreisk: Fulländning, harmonisk proportion, rättvisa och jorden. Sumerisk-ackadisk: Fyra stjärngudar som identifieras med de fyra väderstrecken. Taoistisk: De fyra himlaväktarna.

 


 

5

 

Alkemistisk: Blomman med fem kronblad och den femuddiga stjärnan symboliserar kvintessensen. Buddismen: Fyra riktningar tillsammans med centrum står för universaliteten. Grekisk-romersk: Äktenskapstalet, kärlek och förening. Hinduisk: De fem elementen i de fina och grova tillstånden, grundfärgerna och sinnena.

 

Islamisk: Religionens fem pelare, fem gudomliga närvarotillstånd, bön fem gånger per dag. Judisk: Styrka och stränghet. I kabbalismen står fem för fruktan. Kristen: Fem står för människan efter syndafallet, fem sinnen, fem punkter på korset och Kristi fem sår. Pytagoreisk: Det heliga äktenskapet mellan himmel och jord, ljuset.

 


 

6

 

Judisk: Skapelsens sex dagar, meditation, intelligens. Kinesisk: Universum har talet sex med de fyra väderstrecken och det som är nedanför och ovanför som utgör de sex riktningarna. Dagen och natten har vardera sex perioder. Kristen: Fulländning och fullbordan, skapelsens sex dagar. Pytagoreisk: Slump, tur.

 


 

7

 

Alkemistisk: Sju metaller ingår i "Det stora arbetet". Astrologisk: Stora Björns sju stjärnor syns hela året, är "oförstörbara". Buddistisk: Talet för uppstigande och uppnående av det högsta. Egyptisk: Talet är helgat åt Osiris. Grekisk-romersk: Talet är helgat åt Apollon/Apollo, Athena/Minerva och Ares/Mars. Hinduisk: Sju vise män. Det första fulländade talet. Man går runt kaban sju gånger vilket representerar Guds sju attribut.

 

Judisk: Ockult intelligens. Ljusstaken, menorah har sju armar, sju stora högtider under det judiska året. Kinesisk: Sju feer och djurandar. Kristen: Gud representeras av den sjunde strålen i mitten av skapelsens sex. Dödssynderna är sju till antalet. Magisk: Besvärjelser är sjufaldiga. Pytagoreisk: Det kosmiska talet med himlens tre och världens fyra. 

 


 

8

 

Buddistisk: Fullkomning, alla möjligheter. Egyptisk: Thots tal. Hermetisk: Hermes magiska tal. Hinduisk: 8 x 8 är den himmelska världens ordning som upprättats på jorden. Islamisk: Tronen som omsluter världen  bärs upp av åtta änglar. Japansk: Åtta är "de många", åtta gudar i himlarna. Judisk: Herrens tal. Kinesisk: Det hela, alla möjligheter uppenbarade, tur.

Kristen: Återskapelse, återfödelse. Dopfunten är ofta åttakantig. Pytagoreisk: Solidaritet.

 


 

9

 

Buddistisk: Den högsta andliga makten, ett himmelskt tal. Egyptisk: Enneaden. Grekisk-romersk: Nio gudar och senare nio muser. Hinduisk: Agnis tal, elden. Judisk: Ren intelligens, sanning. Keltisk: Ett ytterst viktigt tal i den keltiska traditionen. Riterna kring elden vid Beltinefesten utförs av 81 män, nio åt gången.

 

Kinesisk: Himmelsk makt eftersom 3 x 3 är det lyckosammaste talet. Kristen: Nio är sällsynt i den kristna symboliken. Mayansk: Nio undervärldar som styrs av varsin gud. Norden: Nio är det heliga talet i den nordisk-germanska symboliken. Pytagoreisk: Alla tals gräns eftersom alla andra tal finns och kretsar inom det.

 


 

10

 

Tio är Kosmos tal, skapelsens paradigm. Dekaden innehåller alla tal och därmed alla ting och möjligheter. Tio är talet för fullbordade resor och återkomst.

 


 

11

 

Elva symboliserar synd, överträdelse och fara. Eftersom tio är det perfekta talet och lagen så står elva för överträdelse av båda.

 


 

12

 

Duodekaden är en komplett cykel, kosmisk ordning. Som 3 x 4 står den för både esoterisk och exoterisk ordning. Det finns tolv tecken i djurkretsen, tolv månader på året. Natten och dagen har tolv timmar, det kosmiska trädet har tolv frukter.

 


 

13

 

Tretton anses bringa otur eftersom det är Judas Iskariots tal. Det är också antalet deltagare vid häxmöten.

 


 

20

 

Eftersom tjugo är summan av fingrar och tår betecknar talet hela människan.

 


 

40

 

Fyrtio symboliserar prov, rättegång, invigning och död. Som upphöjning av fyra står det för helhet och totalitet.

 


 

50

 

När 7 x 7 år har fullbordats blir det femtionde året ett jubelår, en återgång till början och urstadiet. Det är femtio månperioder (4 år) mellan de olympiska spelen.

 


 

60

 

Talet för tidsindelning i minuter och sekunder. Förekommer ofta i sagor. I Egypten stod sextio för ett långt liv.

 


 

70

 

Det är den livslängd en människa kan räkna med att få.

 


 

666

 

Dubbeltydigt som både "vilddjurets tal" och Hakatriels, diademets ängel. Det är soltalet, summan av kvadraten på solen, en grundläggande siffra i den heliga geometrin.

 


 

888

 

I det hebreiska alfabetet är det Kristi heliga tal i motsats till vilddjurets 666.

 


 

Åter till sidans början

 

 

Åter till innehållsförteckningen

 

 

Intresserad av numerologi?  Klicka här!

© Monica Jakobsson