Nästa provning:
Onsdag 14/5

  kl: 19:00


     Nynäshamn

OBS dessa hemsidor kommer att upphöra 1/8 2014

Champagne Pommery

Importören av Pommery's champagne - Gullberg by Stockwine - ställer upp med provningsledare
och viss sponsring av Champagner.

Brand Ambassador Mattias Collard direkt från Pommery i Frankrike kommer till oss och berättar allt
om Pommery's härliga Champagner.

Vi hoppas på en solig sommarkväll med fantastiskt bubbel i NSS Klubbhus!

 

Mycket välkomna hälsar styrelsen

 Har Du glömt vad vi provade senast?? Ta en titt på "Föregående provningar"

Plats:  NSS Klubbhus
Medtag
:  6 glas samt seltersglas!

Anmälan senast  7/5  :  Barbro Sundling
(barbro.sundling@hotmail.se)

 ( kvittens måste erhållas för giltig anmälan)
Kostnad  inkl. mat :  Medlem 300:-:-  (Gäster 375:-)   
 Bankgiro:   625-7299  Munskänkarna   Ange deltagarnas namn och provningsdatum på inbetalningen!
 


Har Du några provningsönskemål ?
kontakta styrelsen.

 

Är du villig att ställa upp som 
provningsledare?  
Kontakta oss.