Munskänkarnas Nynäshamns-sektion bildades 1994 och har idag ca 110 medlemmar.
Vi har en ständigt växande verksamhet.
Vi har regelbundna vinprovningar (ca 8 per år) som normalt inkluderar en god middag
och genomför
 också utbildningar enligt  Munskänkarnas studieprogram steg 1 och 2 samt Druvkurs.

1-betygskurs genomföres som lärarledd kurs medan övriga genomföres i studiecirkel-form.
 Vi har 45 medlemmar som klarat 1-betyg, 24st Druvbetyg och 10st 2-betyg.

 
 

Styrelsen från 7/3 2014 består av:  

Gertrud Sjövall
ordförande

tel.
Kerstin Bälter Collin
kassör
tel.

Bernt Högberg
sekreterare
ttel. 070-6030533

Elisabeth Wachenfeldt 
utbildning
tel. 070-3638457

Barbro Sundling
medlemsansvarig
tel
. 070-763 36 29

Ralf Kullman
webbansvarig
tel. 070-5925312
Pehr Hallberg
Ledamot

Ann Katrin Rehnlund
Ledamot

tel. 070-3232166

 

Har du frågor eller idéer om verksamheten så hör av dig!!!