Årsmöte med Riesling 11/3 2005.

Ett årsmöte drar inte så många deltagare - men 34 medlemmar hade infunnit sig i Församlingshemmet för göra sin röst hörd. Ida hälsade väkomna och berättade att Nynäshamns-sektionen  nu är 10 år och uppvaktades med ett diplom+1000kr  från moderföreningen.

Sedan avverkade vi snabbt det formella årsmötet. Ida valdes till ordförande, Anders till sekreterare och Helmi och Gertrud till justeringsmän. 
Några viktiga beslut:
1. Avgiften för provningar höjs till 200:- och till 275:- för icke medlem.
2. Styrelsen oförändrad förutom att utbildningsansvarige Denny som efterträds av Elisabeth Wachenfeldt.

Efter avslutat möte berättade PO Sahlin om vad som kan utläsas från en vinetikett och Bernt Högberg delade med sig av sitt kunnande om Tyska viner och presenterade dagens provningsviner varav 3 var direktimporterade av Göte. Det var inte så lätt att pricka in rätta viner - syra och sötma ineraktera på ett märkligt sätt - det vin som kändes torrast var inte det med lägsta sockerhalten ??

En perfekt dillköttsrätt på kalv hade Elisabeth Sommerhagen lagat - det fick hon applåd för.
I samband med måltiden delades ut 10-års band ut till några medlemmar - klubben firar i år 10-års .

 

PO breättade om vinetiketter och vad man kan läsa ut på dessa.

 

Bernt förmedlade en del av sina kunskaper om Tyska viner.
 Vin Druva Ursprung Nr / pris
Willtinger Braunfels 2003 Riesling Zaar / Tyskland  ca 10,3 euro
Merler Fettgarten 2003 Riesling Spätlese Mosel / Tyskland ca 9,0 euro
Merler Königslay Terrasen 2003 Riesling Auslese Mosel / Tyskland ca 12,5 euro
Kloster Eberbach 2002 Riesling  Kabinett Reingau / Tyskland 5810 /84:-

 2 lotterier  garanterade  många glada vinnare..