Naprapati är en manuell behandlingsform som i början av 1900- talet vidareutvecklades från kiropraktiken. Naprapatens arbete är inriktat på effektiv behandling där patientens långsiktiga välbefinnande är målet. Naprapaten kan med hjälp av ett system av behandlingstekniker lösa störningar i rörelseapparaten. Dessa störningar kan uppkomma på olika sätt, vanligen genom långvarig felaktig belastning men också genom snabb explosiv överansträngningt t ex vid idrott.

Behandlingen är koncentrerad till rygg, nacke, bäcken, muskler och leder. Vid akuta problem hos patienten, t ex nackspärr och ryggskott kan naprapaten snabbt lindra smärtan, för att därefter hjälpa patienten att motverka upprepningar av samma problem.

Förebyggande råd om kost, ergonomi, motion, avlastande rörelser och bra arbetsställningar liksom hjälp att utforma individuella träningsprogram stärker effekterna av naprapatens insatser.     
   

Naprapaten behandlar en rad olika besvär, bl.a:

 • Rygg- och nackont
 • Led- och muskelbesvär
 • Förslitnings- odh belastningsskador
 • Ischias
 • Muskelspänningar
 • Huvudvärk och yrsel
 • Arbetsskador
 • Idrottsskador, bl a i samband med golfspel och jogging
 • Obalans i kroppen
  p g a felaktig kroppsställning, kotförskjutning