Släktböcker
OBS Detta är ett arbetsmaterial. Det kan finnas olika typer av fel och jag tar gärna emot synpunkter. Materialet är anpassat för dubbelsidig utskrift.

Släkten Norlin från Vindeln
Karl och Frida Norlins anor
Lars Johan och Maria Norlins ättlingar


Karl-Petters på Strana, Rödå
Nils och Hanna Karlssons anor
Karl Petter och Lovisa Anderssons ättlingar. Vissa kapitel finns som websidor

INNEHÅLL INNEHÅLL

Om innehållet
- Förord
- Ordförklaringar
- Förkortningar
- Hur man läser antavlorna
Om släktforskning:
- Släktskap
- Namnskick
- Källor
- Bure-släkten
Karl Norlins, fars och moderslinje
Frida Norlins, fars och moderslinje
Längsta linjen
Antavla för Karl Norlin
Antavla för Frida Norlin
Namnet Norlin
Förnamn i släkten
Människoöden och platser
- Norlin från Vindeln
- Lars Anundsson Norlin
- Anna Cajsa Danielsdotter/ Lisa Cajsa Ruthström
- Mårten Mårtensson
- Karl Gustav Nord
- Salomon Sjulsson
- Volgsele
- Fiskberget
Muntliga minnen
Statistik
Kopplingar till kändisar
Släktkartor
Ättetavla för Lars Anundsson Norlin,
manliga släktingar
Ättetavla för Lars Johan Norlin och Maria Solander
Ättetavla för Karl Fredrik och Frida Norlin
Foton
Ursprunget
Slutord
Kopior från kyrkböcker
Källförteckning

Exkurser
Pommerska kriget
Den oövervinniga armén
och den minskande befolkningen
Släktingar under 8 miljoner år

Om innehållet
- Förord
- Ordförklaringar
- Förkortningar
- Hur man läser antavlorna
Om släktforskning:
- Släktskap
- Namnskick
- Källor
- Bure-släkten
Nils Karlsson, fars och moderslinje
Johanna Yttergren, fars och moderslinje
Längsta linjen
Antavla för Nils Karlsson
Antavla för Johanna Yttergren
Namn i släkten
Människoöden och platser
- Strana | Strand | Rödå 4:3
- Olle på Strana [Olof Karlsson]
- Otto Karlssons dagbok
- Lovisa Charlotta Jonsdotter och Mattias Nilsson
- Sagan om Sara
- Karoliner i släkten
- Könikssläkten i Rödå
- Rödåbor i Bure-släkten
Statistik
Kopplingar till kändisar
Släktkarta
Ättetavla för Karl Petter Andersson
Foton
Om Rödås historia
- Rödå grundläggning
- Ortnamn i Rödå
- Gamla kartor i Rödå
Släktens ursprung
Slutord
Kopior från kyrkböcker
Källförteckning

Exkurser
Karl XII och Poltava
Den minskande befolkningen
Släktingar under 8 miljoner år