Norden vid 1100- 1200 talet såg mycket annorlunda ut än idag. I öster hade det gamla Rusiska riket splittrats i mindre furstendömen, det nordligaste var Novgorod vars makt sträckte sig långt in i Lappland och Norrbotten. I söder fanns det mäktiga Tysk-Romerska riket. Kungamakt och rikesbildning var färdigt i Norge och i Danmark, medan det i Sverige var på väg att etablera sig. Det viktigaste maktcentrat var kungaborgen Näs i Vättern mitt i Götaland. Därifrån var det långt till till Västerbotten och Lappland som hade mer kontakt med Norge och kanske Novgorod.