Norden år 1200
Två björnar anfaller Människa
Släktingar under 8 miljoner år